Comenius_logo


COMENIUS REGIO 2012 - 2014

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu: https://sites.google.com/site/dreamintoaim/


15.06.2013

Daleka podróż gimnazjalistów i kadry nauczycielskiej z Proszowic

Początkiem czerwca, gdy Małopolska zmagała się z nawałnicami i ulewnym deszczem, gimnazjaliści wraz z dziesięcioosobową grupą nauczycieli, zmagali się z trudami siedmiotysięcznej trasy do Hiszpanii. Podróż wpisywała się w założenia współpracy ze szkołą w hiszpańskiej miejscowości Santander, z którą nasze lokalne szkoły, Urząd Gminy i Miasta Proszowic, Miejska Biblioteka Publiczna, współpracuje w ramach projektu Comenius. Docelowym miejscem podróży był urząd Miasta Santander oraz tamtejsza szkoła partnerska. W miejskim ratuszu odbyło się spotkanie robocze z udziałem burmistrza miasta, na którym wymieniono polsko-hiszpańskie doświadczenia i uwagi dotyczące realizacji projektu. Omówiono też zadania na rok następny. Uczestnicy projektu wzięli również udział w praktyce zawodowej „job shadowing”, polegającej na obserwacji pracy urzędników i nauczycieli. Hiszpańscy gospodarze zadbali również o turystyczną stronę gościny, organizując wycieczki, w tym zwiedzanie jaskini i Muzeum Altamira, kamiennego miasteczka Comillias oraz przejazdu kolejką linową w masywie górskim Picos de Europa.                        
Podróże tego rodzaju, odbywają się zazwyczaj autokarem. Wiąże się to, ze względu na czas pracy kierowców, z koniecznością zatrzymywania się i postojów. Fakt ten wykorzystywany jest na zwiedzanie i poznawanie nowych atrakcyjnych miejsc. Zatem w drodze podróżnicy mieli okazję podziwiać wodospady Renu oraz piękny bawarski krajobraz. Zwiedzili Niceę oraz miasto słynnego filmowego festiwalu – Cannes.                                 
W podróży uczestniczyło około dwudziestu uczniów proszowickiego Gimnazjum, dyrektor Maria Bielska Kahan oraz dziesięcioosobowa grupa nauczycieli. Towarzyszyła im również delegacja pracowników Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Wawrzeń oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 Marzena Żywot wraz z kilkoma nauczycielami.
Wyprawy w ramach projektu Comenius organizuje, niestrudzenie i z ogromną sprawnością, anglistka Izabella Krzywkowska. Wyjazdy te mają więcej walorów poznawczych niż rekreacyjnych. Wymagają dobrej kondycji i „elastyczności” wobec nowych, czasem zaskakujących sytuacji o czym zresztą, lojalnie przed każdym z nich, informuje organizatorka.
Alicja Chuchmacz16.04.2013
Hiszpańscy goście z wizytą w Proszowicach (czytaj całość)


05.11.2012
Oficjalna wizyta polskiej delegacji w Hiszpanii

    Realizacja polsko-hiszpańskiego bilateralnego projektu „Dream into aim” w ramach Programu Comenius Regio zaplanowana została na najbliższe dwa lata. Będzie to czas intensywnych kontaktów między Proszowicami i Santanderem oraz realizacji działań służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obu miast zaangażowanych w realizację projektu.
    Aby współpraca mogła być efektywna, partnerzy projektu z obu miast musieli się poznać, doprecyzować ustalony wcześniej harmonogram działań, zaplanować wspólne inicjatywy. Temu celowi służyła wizyta polskiej delegacji, która odbyła się w dniach 22-26 października b.r. Skład delegacji z Proszowic z Burmistrzem Gminy i Miasta  Janem Makowskim na czele tworzyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt, tj. Wojciech Ogar – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Marzena Migas – z-ca dyrektora ZEAOKZiS, Maria Bielska-Kahan – dyrektor Gimnazjum, Marzena Żywot – dyrektor Szkoły Podstawowej, Katarzyna Wawrzeń – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Izabella Krzywkowska – oddelegowany koordynator projektu.
    W trakcie trzydniowego pobytu uczestniczyliśmy w wielu oficjalnych spotkaniach z naszymi partnerami ze strony  hiszpańskiej – odwiedziliśmy Wydział Edukacji w Santanderze, Lokalny Parlament – odpowiednik Sejmiku Samorządowego, Gimnazjum Villajunco, Izbę Handlową oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiły przepięknie odrestaurowane obiekty zabytkowe, w których swoje siedziby mają obecnie prężnie działające instytucje. Jako przykłady warto wymienić: dawny klasztor jezuicki położony w malowniczym miasteczku Camillas jest dzisiaj Centrum Nauki Języka Hiszpańskiego, a dawne zakłady tytoniowe, zlokalizowane na nabrzeżu oceanu, dzięki starannej renowacji stały się siedzibą budzącej zachwyt Biblioteki Katambryjskiej.
Nie sposób było również nie ulec urokowi reprezentacyjnej siedziby burmistrza Santandera - pałacykowi Magdalena położonemu na parkowym wzgórzu z widokiem na ocean.
    Tak się szczęśliwie złożyło, iż w trakcie naszego pobytu miała miejsce uroczystość otwarcia Targów Przedsiębiorczości, którą zaszczycił swoją obecnością Prezydent Parlamentu Katambryjskiego. W trakcie uroczystości oficjalnie została przywitana polska delegacja.
    Program wizyty obejmował nie tylko odwiedzenie partnerów zaangażowanych w projekt, ale także robocze spotkania dotyczące założenia i prowadzenia wspólnej strony internetowej, realizacji poszczególnych zadań projektu oraz tak zwany „Job shadowing” podczas którego mogliśmy obserwować codzienna pracę hiszpańskich urzędników i osób związanych z oświatą.
Nasi hiszpańscy partnerzy otoczyli nas niezwykłą gościnnością, serdecznością i opieką – towarzyszyli polskim urzędnikom i nauczycielom w oficjalnych spotkaniach i dbali o nasz komfort.
    Żal było opuszczać słoneczną Hiszpanię, a na rewizytę musimy poczekać do kwietnia przyszłego roku.

Katarzyna Wawrzeń
Zapraszamy także na stronę internetową naszego projektu: https://sites.google.com/site/dreamintoaim/


Zwiedzamy budynek Parlamentu Cantabrii


Przed budynkiem Parlamentu Cantabrii


Wizyta w Izbie Handlowej Camara


W Bibliotece Centrum Doskonalenia Nauczycieli


Zwiedzamy Gimnazjum Villajunco


W Gimnazjum Villajunco


Wystawa Przedsiębiorczości Burmistrz Jan Makowski witany przez Prezydenta Cantabrii Juana Ignacio Diego Palacios
 

Przed pałacem Magdalena – oficjalną rezydencją Burmistrza Santander

 


18.10.2012
Projekt Comenius Regio w Proszowicach

W roku bieżącym rozpoczyna się kolejna edycja projektu Comenius Regio. Tym razem motywem przewodnim działań jest aktywizowanie młodzieży, przedsiębiorczość oraz aktywne obywatelstwo. Hasło przewodnie oraz tytuł projektu brzmi: Przekuć marzenia w cel.     
Urząd Gminy i Miasta Proszowice aplikował o dotację unijną w porozumieniu z partnerem ponadregionalnym – gminą Santander w Hiszpanii oraz z partnerami lokalnymi: Gimnazjum w Proszowicach, Szkołą Podstawową w Proszowicach oraz Miejską Biblioteką Publiczną.
W ramach tego programu zrealizowanych zostanie szereg interesujących inicjatyw na terenie naszej gminy takie jak: stałe zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży szkół pracujących w projekcie, kurs komputerowy ECDL, kurs nauki języka angielskiego dla pracowników instytucji zaangażowanych w projekt, zajęcia artystyczne, klub filmowy oraz wiele innych ciekawych działań aktywizujących pracowników i beneficjentów przedsięwzięcia.  Opracowane zostaną scenariusze lekcji pod kątem zdolności przedsiębiorczych. Przeprowadzone również będą, w tym zakresie, konferencje szkoleniowe. Ostatecznym produktem projektu będzie publikacja dostępna dla innych gmin i szkół z regionu.
Kwota pozyskana ze środków unijnych na realizację tego projektu, to 45 000 euro.COMENIUS REGIO 2010 - 2012
25.05.2012

Wizyta gości z Adany

Partnerska wizyta w Adanie

24 - 29 czerwca 2011 r.11 marca 2011

"Prawdziwe Męstwo"

Według mnie film był bardzo ciekawy i zaskakujący. Było w nim sporo scen akcji, które szczególnie mi się spodobały. Oprócz tego wzruszała mnie postawa głównej bohaterki, która może być wzorem do naśladowania. Podobała mi się również gra aktorów.
więcej>


4 marca
2011
Kolejne spotkanie uczniów naszej szkoły należących do Szkolnego Klubu Filmowego
. Prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.
Comenius Regio - informacje o projekcie       


Gimnazjum w Proszowicach jest beneficjentem programu Comenius Regio  na lata 2010 – 2012. Szkoła wraz z Urzędem Miasta i Gminy oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Proszowicach realizują projekt pod tytułem „Non – Violence Rules” czyli „Tu rządzi zasada Brak Przemocy”. Jest to jedyny projekt z Małopolski, który zyskał akceptację Komisji programu Long Life Learning. Jest to projekt bilateralny a naszym partnerem są odpowiednie instytucje w Adanie, Turcja.

 W trakcie trwania projektu chcemy z sukcesem zwalczać agresję i postawy aspołeczne w szkołach w Adanie i Proszowicach. W czasach, kiedy wszyscy, a zwłaszcza młodzież, jesteśmy wystawieni na postępującą wulgaryzację życia, negatywne postawy i zachowania antyspołeczne, obserwujemy postępującą  agresję wśród młodzieży szkolnej a w konsekwencji gorsze stosunki społeczne i rodzinne i słabsze postępy w szkole. Chcąc zapobiegać takim postawom, napisaliśmy projekt, którego celem jest przekierowanie uwagi młodzieży z negatywnych wzorców na te bardziej pozytywne. Wyszliśmy z założenia, że głównym powodem zachowań agresywnych i antyspołecznych jest nuda i brak perspektyw wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Dlatego też nasz program ma na celu stworzenie gamy możliwości spędzania czasu pozalekcyjnego w sposób wartościowy i zajmujący. Dla przykładu: w Gmnazjum w Proszowicach od początku roku szkolnego 2010/2011 organizowane są cykliczne warsztaty prowadzone przez psychologa dla młodzieży, trwają zajęcia Dyskusyjnego Klubu Filmowego w tym wyjazdy do kina na ciekawe premiery kinowe oraz dodatkowe zajęcia sportowe i plastyczne. Projekt rozpoczęty we wrześniu minionego roku trwać będzie do czerwca roku 2012.

 Działania

 • Organizacja warsztatów  psychologicznych pt „Odkrywam siebie, odkrywam świat” prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę.
 • Stworzenie Szkolnego Klubu Filmowego
 • Opracowanie logo projektu
 • Zakup specjalnie zaprojektowanych koszulek dla uczestników  projektu
 • Zakup tablicy interaktywnej oraz oprogramowania
 • Zakup  pięćdziesięciocalowego telewizora plazmowego na potrzeby Klubu Filmowego i całej szkolnej społeczności
 • Zakup filmoteki na potrzeby Klubu Filmowgo
 • Zakup książek do Biblioteki Szkolnej z zakresu nauki języka angielskiego
 • Zakup środków biurowych
 • Organizacja wyjazdów do kina dla członków Klubu Filmowego
 • Zorganizowanie konferencji „Jak zwalczamy zachowania negatywne w szkole?” podczas wizyty partnerskiej gości z Turcji.
 • Realizacja programu wizyty partnerskiej przedstawicieli szkól i Urzędu Miasta z Adany w Proszowicach.


Kilka zdjęć z wizyty tureckiej delelegacji w ramach programu „Non – Violence Rules” - Comenius Regio.


Z uczniami przed salą gimnastyczną


Integracja z nauczycielami naszej szkołyW kościele parafialnym w Proszowicach


Rozmowy przy obiedzie

Partnerska wizyta tureckiej delegacji

W dniu 14 stycznia 2011 r. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Jan Makowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Wojciech Ogar, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczej Katarzyna Wawrzeń oraz Dyrektor Gimnazjum w Proszowicach Maria Bielska Kahan spotkali się z delegacją z tureckiej Adany. Pięcioosobową grupę tworzyli: dyrektor Wydziału Edukacji w Adanie Abdulgafur Buyukfirat, jego zastępca Rustem Ozcan oraz troje nauczycieli: Nazmiye Kalay i Aysegul Bilen (nauczycielki języka angielskiego) i Ali Ozdemir (nauczyciel fizyki). Ten ostatni jest jednocześnie tureckim koordynatorem projektu pod nazwą „Non Violence Rules” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius Regio. Goście z Turcji przybyli do Proszowic na zaproszenie naszego Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej Generała S. Sosabowskiego. Szkoła jest autorem i głównym realizatorem projektu.

Czterodniowa wizyta zainicjowała wspólny polsko-turecki program wymiany doświadczeń, których celem jest wypracowanie efektywnego programu przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród nastolatków. Projekt zakłada realizację wzajemnych wizyt zarówno nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych za oświatę i wychowanie w poszczególnych krajach, jak i młodzieży oraz szereg działań realizowanych w ramach projektu w szkołach.
Celem pierwszej tureckiej wizyty było zapoznanie z polskimi partnerami, czyli Urzędem Gminy w Proszowicach, wyżej wspomnianym Gimnazjum oraz Miejską Biblioteką Publiczną poprzez poznanie specyfiki pracy poszczególnych jednostek, w tym udział w zajęciach szkolnych. Ważne okazało się także poznanie przez naszych gości miejsc, które budują polską tożsamość narodową. Szczególnie duże emocje wywołała całodniowa wizyta w obozie Auschwitz-Birkenau. Delegacja zachwyciła się urokiem kopalni w Wieliczce oraz bogactwem historyczno-kulturowym Krakowa.

Zgodnie z założeniami projektu goście z Adany mieszkali w polskich domach, gdzie mogli współuczestniczyć w codziennym życiu rodzinnym i doświadczyć słynnej polskiej gościnności. Takie doświadczenia sprzyjają nawiązywaniu bliskich serdecznych kontaktów.

W czerwcu do Adany jedzie delegacja z Proszowic z rewizytą a w październiku 2011 do naszej szkoły partnerskiej w Adanie wyjedzie młodzież na wymianę. Mamy także nadzieję na niezapomniane wrażenia.


Logo programu Comenius Regio
Szkolny Klub Filmowy