Historia Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo - Szturmowej
gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach

Kolejny rok zadań i celów składających się na szkolną rzeczywistość. Jak sprawić, by w "teatrze życia codziennego" nie przeoczyć najważniejszego - młodego człowieka z jego umysłem, ciałem, emocjami oraz przesłania płynącego z idei powrotu do nazwy i tradycji tego typu szkoły?
Bożek czasu, Chronos cofa wskazówki zegara...1999.....1538.....332 p.n.e. Oto stoimy na dziedzińcu jakiegoś gmachu otoczonego parkiem i kąpieliskami. Dyskretnie odwracamy wzrok. Wysportowani chłopcy gimnastykują się pod opieką instruktora - pedotriby. Z odgłosem ćwiczeń mieszają się rytmicznie powtarzane słowa płynące z wnętrza budynku. Starożytne gimnazja (z gr. gymnos - nagi) ćwiczą nie tylko ciała, ale i umysły. Tu młodzi Ateńczycy toczą uczone dysputy na tematy polityczne, życia społecznego oraz swych obowiązków względem państwa. Jednym słowem - szkoła przygotowująca do ówczesnego modelu człowieka i państwa, krzewiąca ideę - "W zdrowym ciele "... . - zdrowy umysł.
Wróćmy na nasze podwórko. Oto - jeszcze krótka - historia Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo - Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach. Tworzą ją ludzie i zdarzenia a właściwej rangi nadaje im upływający czas.
Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Dwa lata funkcjonowało z klasami siódmymi i ósmymi kończącymi szkołę oraz piątymi i szóstymi przechodzącymi do Gimnazjum.
Organizacją i przygotowaniem kadry i bazy zajęła się była dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 mgr Helena Sadowska jako dyrektor Gimnazjum.
W roku szkolnym 1999/2000 utworzono osiem oddziałów, do których uczęszczało 198 uczniów ze szkół podstawowych z Przezwód, Stogniowic, Gniazdowic, Żębocina, SP nr 1 i SP nr 2 z Proszowic.
Zarówno kadra jak i baza były dobrze przygotowane i wyposażone. Gimnazjum dysponowało pracownią informatyczną, chemiczną, fizyczną, biologiczną, techniczną, 2 boiskami, salą gimnastyczną, 2 gabinetami lekarskimi i zapleczem kuchennym.
W pełni zorganizowane Gimnazjum r. szk. 2001/2002 liczyło 564 uczniów i 39 nauczycieli doskonalących swój warsztat na licznych kursach i studiach podyplomowych, dążących do osiągania wyższych stopni awansu zawodowego.
Staramy się przedstawić atrakcyjną ofertę edukacyjną dla młodzieży i rodziców: dobre, ambitne i sprawdzone programy, obowiązkową naukę języka zachodniego - niemieckiego lub angielskiego oraz do wyboru drugi język - angielski, niemiecki.
Zapewniamy uczniom dostęp Internetu, dobrze wyposażoną biblioteką wraz z czytelnią i centrum multimedialnym, gdzie prowadzone są lekcje biblioteczne i ciekawe konkursy.
Młodzież aktywnie działa w Samorządzie Szkolnym, ZHP, LOK-u, Klubie Europejskim, SKS. Nauczyciele prowadzą liczne kółka przedmiotowe, artystyczne i sportowe.
Podnosząc skuteczność nauczania, stosujemy metody aktywizujące. Przynajmniej dwa razy w roku metodą projektu organizowane są przez całą szkołę programy ścieżek międzyprzedmiotowych.
W 2001 r. pozyskaliśmy drugą pracownię komputerową. Teraz coraz więcej lekcji odbywa się z wykorzystaniem programów komputerowych i internetu.
Podczas każdych ferii zimowych, a ostatnio także w czasie wakacji organizujemy w oparciu o budżet Gminy atrakcyjne zajęcia dla młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania. Największą popularnością cieszą się zajęcia komputerowe, sportowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy do teatru, na basen itp. W ciągu roku organizujemy zielone szkoły, wycieczki zagraniczne i krajowe do interesujących miejsc.
Zostaliśmy wyróżnieni w Konkursie Grantów Województwa Małopolskiego na realizację szkolnych inicjatyw europejskich. Realizowaliśmy i realizujemy szeroko rozumianą edukację europejską. Przeprowadziliśmy metodą projektu "Lekcje inaczej" przybliżające historię i współczesność państw należących do Unii Europejskiej.
Aby scementować zespoły klasowe, poświęcamy dużo uwagi pracy wychowawczej, wspólnym działaniom międzyklasowym i organizacji życia wewnątrzszkolnego.
Tradycją naszej szkoły były spotkania z ciekawymi ludźmi z okazji Dnia Wiosny, np. z rzecznikiem prasowym Małopolskiej Komendy Policji mgr Dariuszem Nowakiem, z redaktorami radia RMF FM.
Najpiękniejszą uroczystością patriotyczną poprzedzoną pracą młodzieży, nauczycieli i rodziców było nadanie naszemu Gimnazjum imienia 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego i wręczenie sztandaru. Wydarzenie to odbyło się 27.10.2001 r.
Współpraca z Patronem daje nam wiele możliwości działań wychowawczych mających na celu kształtowanie postaw młodego pokolenia i uczenie szacunku do tradycji.
Drugą uroczystością o charakterze patriotycznym były zajęcia prowadzone metodami aktywnymi i zatytułowane "Ludzie wpisani w historię naszego regionu". Młodzież przypomniała postacie historyczne związane z Ziemią Proszowicką i spotkała się z osobami, które współcześnie wpływają na jej oblicze. Materiały będące owocem zajęć (np. albumy), zostały zgromadzone w szkolnej bibliotece.
Gimnazjum włącza się czynnie w życie naszego środowiska - tradycyjnie uczestniczy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcji "Znicz".  Młodzież brała także udział w akcji "Młodzi działają". Nasi uczniowie próbowali sił w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uzyskując zaszczytne miano Finalisty lub Laureata. Należy także wspomnieć o wielu sukcesach naszych siatkarek, piłkarzy i koszykarzy. Ich udziałem stało się zdobycie wysokich miejsc w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ostatnie dwa lata przyniosły znaczące sukcesy w konkursie Small Grants w ramach Programu ENGLISH TEACHING (ET 2008). Jego celem jest wsparcie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem jest wyrównywanie, w powyższym zakresie, szans edukacyjnych dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. Otrzymaliśmy dotację w dwóch edycjach konkursu (ET 2007 i ET 2008).
Historia naszego gimnazjum dopiero się zaczęła. Dzień po dniu nauczyciele i uczniowie stawiają sobie ważne cele, realizują je, doskonalą się, podnoszą poprzeczkę, a muza Historii - Klio cierpliwie znaczy ich ślad na papirusowym zwoju. Właściwego znaczenia nada im czas. I mimo, że nasze Gimnazjum nie posiada kąpielisk i wielu sal do ćwiczeń, pragniemy wpisać się w grono placówek oświatowych na wysokim poziomie biorąc udział m.in. w inicjatywie "Szkoła z klasą", "Nauczyciel z klasą" i "Uczeń z klasą"

Życzymy sobie gorąco, abyśmy w drodze do osiągania ideału
- modelu absolwenta: dążącego do prawdy
tolerancyjnego, uczciwego i prawego
sprawnego fizycznie
krytycznie myślącego
potrafiącego się skutecznie porozumiewać
ciekawego świata
świadomego korzeni naszej Ojczyzny i kultury europejskiej
wolnego, zdolnego do dokonywania właściwych wyborów
świadomego życiowej użyteczności zdobytej wiedzy
umiejącego stale się uczyć i doskonalić

pamiętali o przesłaniach starożytnych: "Verba docent, exempla trahunt" (słowa uczą, przykłady pociągają) oraz "Non scholae, sed vitae discimus" (uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)

Wykorzystano obszerne fragmenty artykułu Heleny Sadowskiej, Danuty Michalik i Doroty Czech "Historia Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo - Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach"  

(czytaj dalej...)