Dokumenty wewnętrzne (czytaj dalej)

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania (zobacz) reader

Procedura wdrażania projektu edukacyjnego (czytaj dalej...) reader

Procedura wdrażania oferty zajęć fakultatywnych (czytaj dalej...)
reader

Procedury bezpieczeństwa (czytaj dalej...)

Regulamin dowozu uczniów
(czytaj dalej...) reader