MISJA

Misją naszego Gimnazjum jest stworzenie warunków łatwego i przystępnego zdobywania wiedzy, uczenia się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności. Pozwolenie na samodzielne ukształtowanie swojego światopoglądu i systemu wartości. Przekazywanie z konsekwencją samodzielności, która będzie uczyć odpowiedzialności za podjęte cele, innymi słowy nasza szkoła to:

GIMNAZJUM INTELEKTU, DUCHA, WOLI I CIAŁA.


Nasze Gimnazjum w pełni realizuje program wszechstronnego wykształcenia uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informatycznym. Dbamy o naukę języków (angielskiego, niemieckiego). Prowadzimy zajęcia metodami aktywnymi. Uczniowie uczą się korzystać z różnych źródeł informacji poprzez dobrze zorganizowaną bibliotekę z czytelnią oraz dostęp do dwóch pracowni informatycznych ze stałym łączem z Internetem.

Życzymy sobie gorąco, abyśmy w drodze do osiągania ideału - modelu absolwenta: pamiętali o przesłaniach starożytnych: "Verba docent, exempla trahunt" (słowa uczą, przykłady pociągają) oraz "Non scholae, sed vitae discimus" (uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)