Wymagania edukacyjne:

język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
przyroda klasa 4
 
muzyka w gimnazjum

muzyka szkoła podstawowa
wiedza o społeczeństwie w gimnazjum

religia w gimnazjum

plastyka w gimnazjum

plastyka szkoła podstawowa
technika klasa 4
technika klasa 5
wychowanie fizyczne w gimnazjum

wychowanie fizyczne w szkole podstawowej
edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

informatyka klasa 4
informatyka klasa 5
informatyka klasa 7