Wymagania edukacyjne:

język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
technika
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
przyroda klasa 4 
 
muzyka szkoła podstawowa
plastyka szkoła podstawowa
wychowanie fizyczne w szkole podstawowej