Organizatorzy akcji
"Uczniowie z klasą" (blogi uczniów i nauczycieli)

"Gazeta Wyborcza" wraz z portalem gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Centrum Edukacji ObywatelskiejFundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest pozarządową instytucją oświatową działającą od 1994 roku. CEO upowszechnia wiedzę obywatelską, praktyczne umiejętności oraz postawy niezbędne dla budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność CEO
CEO prowadzi szereg programów wierząc, że aktywność obywatelska jest podstawą demokracji, a szkoła może skutecznie do niej przygotowywać. Więcej o programach na stronie Fundacji www.ceo.org.pl
Według CEO, doświadczenie szkolne powinno:
dostarczać wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, kształtować krytyczne i twórcze myślenie, pomagać uczniom budować poczucie własnej wartości, przygotowywać do podejmowania ważnych społecznie działań, uczyć odpowiedzialności i troski o dobro wspólne.

Adres organizacji
Centrum Edukacji Obywatelskiej (Center for Citizenship Education)
00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 10
www.ceo.org.pl
tel/fax 22/875-85-40

Partnerem wspierającym prowadzenie akcji "Szkoła z klasą" jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) w 1999 roku w USA, zaś w roku 2000 otworzyła przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.Fundacja wspiera przedsięwzięcia w następujących obszarach tematycznych przyjętych przez Radę Dyrektorów PAFW. Są to: inicjatywy w zakresie edukacji, rozwój społeczności lokalnych, obywatel w demokratycznym państwie prawa, upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją.

W roku szkolnym 2007/2008 zapraszamy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół w Polsce do programu "Uczniowie z klasą".

W tym programie chcemy zwrócić szczególną uwagę na samodzielność uczniów, zachęcić nauczycieli do przygotowywania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu, rozwiązywania problemów. Ten cel był też obecny we wszystkich wcześniejszych działaniach "Szkoły z klasą". Teraz jest najważniejszy.

Chcemy tego dokonać we współpracy z nauczycielami - opiekunami grup i indywidualnych uczniów, głównie za pomocą informacji oraz porad podanych na stronie internetowej, pomocy naszych moderatorów, z którymi uczestnicy kontaktują się przez e-mail lub telefonicznie. Zadaniem moderatorów będzie udzielanie porad, kontaktowanie ze sobą zespołów realizujących podobne projekty, pomoc w dotarciu do potrzebnych materiałów i źródeł informacji. Uczniowie i nauczyciele będą mogli spytać o radę naszych ekspertów-praktyków, nauczycieli, którzy od lat realizują projekty w swoich szkołach. Podpowiemy uczniom, gdzie szukać informacji i odpowiedzi na trudne pytania, do jakich sięgnąć źródeł, np. gdzie poszukać informacji o rozmiarach naszej galaktyki, składzie skał w pobliskich górach czy sposobów dotarcia z informacją do jak największej liczby mieszkańców gminy.

Zapraszamy do współpracy w programie ludzi nauki, kultury oraz działaczy społecznych, którzy w ramach możliwości będą omawiać wybrane projekty zespołów uczniowskich na łamach Gazety Wyborczej i stron internetowych programu .
Nasz program to także okazja do wymiany opinii i nawiązania współpracy pomiędzy uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Uczniowie będą oglądać swoje projekty i komentować je. Uczniowie mogą dzięki temu znaleźć korespondencyjnych przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania, podejmują podobne inicjatywy. Mogą też zaproponować wspólne działania.

Opis programu:

Do udziału w programie zgłasza się szkoła, w której powstanie przynajmniej jeden zespół uczniów i jeden nauczyciel, który zgodzi się być jej opiekunem. W szkole powstają: jeden, dwa lub trzy zespoły nauczycieli wspomagających działania. Może to też być projekt realizowany indywidualnie, ale także wówczas nauczyciel roztacza opiekę nad uczniem. Inicjatywy uczniowskie w programie dzielimy na trzy grupy:

Badam świat (projekty naukowe)

Jestem twórcą (projekty artystyczne)

Pomagam innym (projekty społeczne)

Chcemy umożliwić uczniom prezentację własnych dokonań, realizacji pomysłów, o których marzyli, a nie zawsze mieli w szkole możliwość realizacji. We współpracy ze szkołami możemy im w tym pomóc. I, co także ważne, możemy te osiągnięcia uczniowskie pokazać. Dzięki temu mamy nadzieję przekonać wszystkich, że szkoła, niezależnie od tego czy w wielkim mieście, czy na wsi może być miejscem, gdzie nie musi być nudno i sztampowo, gdzie można rozwijać pasje i podejmować sensowne działania - nie tylko podczas lekcji. Uczestnicy będą prezentować swoje dokonania w Internecie, podczas Święta Szkoły lub innych imprez lokalnych, a wybrane projekty będą przedstawiane w Gazecie Wyborczej i na ogólnopolskim spotkaniu podsumowującym program.

W każdej szkole może powstać dowolna liczba zespołów. Grupy uczniów będą realizowały swoje zadania, a całą dokumentację, wszystkie materiały, relacje i zdjęcia opublikują na udostępnionej im przez organizatorów stronie internetowej. Każda grupa będzie miała swój login, dzięki któremu uzyska odpowiednie uprawnienia. Grupy zgłaszają na stronie WWW pomysł i określają ramy czasowe projektu oraz wstępny harmonogram.

Dajemy uczniom dużo swobody w wymyślaniu i realizacji ich zadań.
Długość trwania zadania może być różna, wszystkie muszą jednak zostać zakończone do 30 kwietnia 2008 roku. Do tego czasu grupa powinna dokonać publicznej prezentacji rezultatów. Nawet jeśli nie udało się osiągnąć planowanego efektu, to trzeba przedstawić jakąś mniejszą całość. Prezentacją może być gazetka szkolna, wieczór poezji, przedstawienie, audycja nadana przez szkolny radiowęzeł - w zależności od pomysłów uczniów i możliwości szkoły. Wszystkie prezentacje zostaną opisane na stronie WWW, a inni uczniowie w Polsce będą mogli te działania śledzić, komentować i w przyszłości może zdecydować się na podobną pracę. (czytaj dalej...)