Szkolny zestaw programów nauczania
Gimnazjum w Proszowicach
im. 6 Brygady Desantowo – Szturmowej gen. S. Sosabowskiego