NASZ PATRON

6 BRYGADA DESANTOWO - SZTURMOWA
 
im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego

Brygada jest spadkobierczynią tradycji 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. 6 BDSz to elitarny, aeromobilny związek taktyczny o wysokim stopniu rozwinięcia. O utworzeniu wojsk powietrznodesantowych w Polsce myślano już na początku lat 50, ale organizacyjnie stało się to możliwe dopiero w 1957 r., kiedy to 15 czerwca powołano do życia taką jednostkę, lokując ją w koszarach po rozwiązanej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty przy ul. Wrocławskiej w Krakowie. Nowa jednostka otrzymała nazwę 6 Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa. Pierwszym dowódcą został płk. Bolesław Chocha. Mieszkańcy Krakowa po raz pierwszy zobaczyli swoich spadochroniarzy podczas uroczystej przysięgi na krakowskim Rynku 4 stycznia 1958 r. W 1968 r. Dywizję przeformowano w 6 Pomorską Brygadę Powietrzno-Desantową. W 1989 r. otrzymała imię dowódcy 1 SBS gen. Stanisława Sosabowskiego. Właściwy proces restrukturyzacji Brygady rozpoczął się się po 1989 r., a więc po rozpadzie Układu Warszawskiego i wraz z przejęciem nowej doktryny obronnej RP.Starania Polski o wejście do NATO spowodowały prawdziwą burzę organizacyjną i kadrową. W latach 1992-1994 Brygada przeszła restrukturyzację. Zmieniła też nazwę też nazwę na 6 Brygadę Desantowo- Szturmową. W 1993r. Brygada weszła w skład wojsk aeromobilnych, podległych Dowództwu Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po jego rozwiązaniu w 1999 r. przeszła w podporządkowanie Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W 2001 r. Brygada przeszła kolejną restrukturyzację, w wyniku której rozformowano 10 Batalion Desantowo-Szturmowy Ziemi Krakowskiej oraz 6 Batalion Logistyczny (utworzony w 2000 r.) oraz przeniesiono z Niepołomic do Gliwic 6 Batalion Desantowo-Szturmowy.

Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 199 z dnia 13 października 1997 roku, 6 BDSz przyjęła tradycje okrytych bojową sławą formacji Piechoty WP oraz elitarnych związków taktycznych polskich Wojsk Powietrznodesantowych okresu II wojny światowej i powojennego 55 - lecia: 6 Dywizji Piechoty z okresu II RP (1919 - 1939), 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej (1941 - 1947), 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty (1944 - 1957), 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej (1957 - 1986). Wyboru dokonano kierując się tożsamością numeru (6), wspólnotą miejsca stacjonowania (Kraków), lub identycznością rodzaju wojsk (WPD).
Od 1 lipca 2010 roku 6 Brygada Desantowo - Szturmowa  została przemianowana na 6 Brygadę Powietrznodesantową.PATRON 6 BRYGADY

Generał brygady Stanisław Franciszek Sosabowski

Gen. Stanisław Sosabowski urodził się w roku 1892. Od 1909 roku działał w polskich konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych. Był uczestnikiem I wojny światowej, w latach1914-1918 walczył w szeregach Armii Austro - Węgierskiej. Od 1918 roku służył w Wojsku Polskim. Był m.in. ekspertem wojskowym na konferencji w SPA i członkiem komisji zakupów wojskowych we Francji. W 1923 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Po kilku latach służby w Jednostkach Liniowych został w 1930 roku wykładowcą Katedry służb Wyższej Szkoły Wojennej. W latach 1937-1939 był Dowódcą 9 pp. We wrześniu 1939 roku dowodził 21pp "Dzieci Warszawy". Po klęsce i kapitulacji Warszawy przedostał się do Francji, gdzie był Dowódcą piechoty dywizyjnej w 4DP w odradzającej się tam Armii Polskiej.Po upadku Francji i ewakuacji resztek Armii Polskiej do Wielkiej Brytanii, był organizatorem i pierwszym Dowódcą 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. We wrześniu 1944 roku dowodził brygadą w bitwie pod Arnhem - Driel w ramach operacji "Market- Garden". Po zakończeniu działań wojennych pozostał na emigracji Zmarł 25 września 1967 roku w Londynie. Jego prochy sprowadzono do kraju i pochowano w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jest kawalerem Orderu "Virtuti- Militari". W roku 1980 jednej z ulic osiedla Gocław w Warszawie nadano jego imię. Popiersie generała odsłonięte w zespole koszarowym Kraków - Rząska we wrześniu 1992 roku w setną rocznicę urodzin i 25 rocznicę jego śmierci (obecnie od roku 2002 znajduje się przy ul. Wrocławskiej) wykonała artystka rzeźbiarka krakowska p.Barbara Leoniak.Pod flagą ONZ i NATO

" Czerwone berety" jako pierwszy zwarty polski pododdział, wzięły udział w misji pokojowej ONZ w 1973r. w Egipcie. W latach 80 i 90 żołnierze zawodowi Dywizji i Brygady służyli pod błękitną flagą w takich misjach jak: UNIFIL w Libanie, UNDOF na Wzgórzach Golan, MINURSO na Saharze Zachodniej i UNPROFOR w byłej Jugosławii. W 1996r. 16 Batalion został skierowany na misję pokojową NATO do Bośni i Hercegowiny, najpierw w ramach operacji IFOR, później SFOR. Jednostka ta przez kilka lat dokonywała rotacji kontyngentu najpierw Batalionu, później Nordycko-Polskiej grupy Bojowej. W styczniu 1998r. 18 bdsz z Bielska-Białej, jako pierwsza polska jednostka, zdał poważny egzamin przed komisją NATO i uzyskał certyfikat uprawniający do służby jako dowód strategiczny dowódcy SFOR w Bośni i Hercegowinie. Rok później właśnie ten Batalion został skierowany na najtrudniejszą roczną misję pod flagą NATO w ramach KFOR do Kosowa. Po powrocie do kraju w 2000r.18 bdsz został wydzielony do Sił Natychmiastowego Reagowania NATO. Obecnie żołnierze Desantu pełnią misje w Iraku i Afganistanie. W sferze bliskich przedsięwzięć znajduje się także wyjazd do Czadu.


Przeznaczenie i zadania

6 Brygada Desantowo- Szturmowa (obecnie 6 Brygada Powietrznodesantowa) jako związek aeromobilny może wykonywać wiele operacji desantowych i desantowo-szturmowych, w szczególności zaś: uchwycenie oraz utrzymanie do czasu nadejścia sił głównych kluczowych punktów położonych w głębi ugrupowania operacyjnego przeciwnika, odblokowanie i wspieranie wojsk własnych, które znalazły się w okrążeniu, dezorganizacja i niszczenie systemów dowodzenia, komunikacji oraz odwodów zgrupowania przeciwnika, prowadzenie działań opóźniających. Siły Brygada mogą działać w rozproszeniu jako małe pododdziały, które skutecznie mogą razić przeciwnika. Brygada również przygotowuje się i szkoli do zadań wykonywanych w misjach pokojowych prowadzonych w ramach ONZ i NATO. Szkolenie obejmuje takie elementy jak: kontrolę i nadzorowanie postanowień układu rozejmowego, ochronę i pomoc ludności cywilnej, ochronę konwojów, pomoc humanitarną, służbę porządkową i zadania logistyczne.

Wiecej o 6 Brygadzie Desantowo - Szturmowej i 6 Brygadzie Powietrznodesantowej przeczytasz na stronie oficjalnej: www.6bpd.wp.mil.pl