14.10.2014 r.

Święto Szkoły – Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014 r.

Tego dnia społeczność  Gimnazjum świętowała  trzy główne, ważne wydarzenia: Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, 15 lecie istnienia szkoły. Przebieg programu odpowiadał w pełni tym rocznicom.

Już od rana trwał finał trójklasowego  Turnieju Wiedzy o Patronie, w którym  najlepsza okazała się klasa 2d. Wynik obejmował również punkty z konkurencji dnia poprzedniego. Po emocjonującej i zaciętej konkurencji przyszedł czas na nieco lżejszą i barwną rywalizację – konkurs mody paramilitarnej. Pomysłowość i oryginalność strojów oceniał zespół nauczycieli oraz przedstawicieli Patrona. W tej konkurencji celowała klasa 3b.

Po emocjach związanych z konkursami wszyscy mieli  okazje odprężyć się i posłuchać przebojów zespołu Czasza, który uświetnił ten szczególny dzień swoją obecnością. Goście zaprezentowali dawne i najnowsze przeboje. Nie obyło się bez aplauzów i bisów.

Po koncercie nastąpiła część  oficjalna uroczystości. Trzeba podkreślić, że tegoroczne Święto uhonorowała swoją obecnością liczna reprezentacja  kadry dowódczej, na czele z generałem brygady Adamem Joksem, który od objęcia swej funkcji zawitał u nas po raz pierwszy. Genarałowi towarzyszyli: mjr Artur Wiatrowski; kapitanowie: Damian Ruciński, Bartosz Januszewski, Marcin Gil, pani por. Magdalena Kolarska, chor. Paweł Laszczak oraz chor. Jacek Dziedzic. Wśród gości znaleźli się również: burmistrz Jan Makowski, poprzednia Dyrektor Gimnazjum Helena Sadowska oraz Regina Gregorczyk. Po powitaniu i słowie wprowadzenia, które wygłosiła Dyrektor Maria Bielska-Kahan, głos zabrali kolejno: Helena Sadowska, Jan Makowski oraz gen. Adam Joks.

Pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze osiągnięcia oraz główne idee, którym przyświeca nauka i praca w Gimnazjum. Złożyła również wszystkim serdeczne życzenia. Do życzeń dołączyli, w swoich wystąpieniach, także i goście. Nie zabrakło  ciepłych słów, a po nich symbolicznych kwiatów, skierowanych do grona nauczycielskiego od reprezentanta Uczniów Mateusza Warso oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Jolanty Szaleniec.                                           

Był również czas na szczególne podkreślenie zaangażowania i pracy kadry nauczycielskiej oraz pracowników Gimnazjum, w postaci wręczenia  przez Panią Dyrektor dyplomów i nagród. Tego roku wyróżnieni zostali: Iwona Marzec, Edyta Płaneta, Izabella Krzywkowska, Iwona Wojtasik, Waldemar Herchel oraz Wicedyrektor Gimnazjum Wojciech Musiał. Wśród grona wyróżnionych pracowników znaleźli się: Aleksandra Regnowska, Danuta Kabat, Barbara Rojewska, Marzena Nowak.

Wręczenie nagród zakończyło przebieg oficjalnej części uroczystości. Drugą, artystyczną otwarła prezentacja odnosząca się do powstania Gimnazjum, współpracy  z Patronem i najważniejszych wydarzeń w przeciągu minionych piętnastu lat. Projekcji towarzyszyła krótka etiuda aktorska w wykonaniu uczniów 2a.
Następnie ciekawą niespodziankę programową pt Historia wiecznie żywa zaprezentowały uczennice klas drugich, pod kierunkiem Anny Wojtusik. Wiadomościom, które odczytały, towarzyszyła oryginalna prezentacja w wykonaniu Karoliny Curyło.  Jej przedmiotem była postać Erica van Tilbeurgha – kolekcjonera, a zarazem pasjonata historii Wojska Polskiego, szczególnie zainteresowanego postacią gen. Sosabowskiego oraz historią Brygady. Pan Tilbeurgh jest  z pochodzenia  Holendrem, właścicielem największej, poza Instytutem Sikorskiego w Londynie, kolekcji dotyczącej Sił Zbrojnych na Zachodzie. Autor wielu artykułów, wystaw. Swoje badania, poszukiwanie źródeł, gromadzenie pamiątek, rozmowy z  weteranami, udział w filmach, podróże, prowadził przez trzydzieści lat . W 2011 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi dla RP. To tylko najważniejsze informacje, które znalazły się w przygotowanym materiale na temat tego niecodziennego pasjonata polskiej historii.                

Na uwagę zasługuje fakt, że uczennice naszej szkoły, pod kierunkiem A. Wojtusik nawiązały kontakt z p. Tilbeurghiem. Zaowocowało to wymianą listów online, a także zapewnieniem, że w perspektywie możemy liczyć na jego przybycie.

Po historycznych odniesieniach do przeszłości program artystyczny wypełniła część wokalno-instumentalna w postaci krótkiego koncertu przygotowanego  przez uczniów klas drugich i trzecich. Natomiast  na koniec wystąpiły z autorskim pokazem tanecznym, szkolne cheearliderki.

Tegoroczne uroczystości prowadziły i koordynowały Karolina Barnaś, Anna Twardowska Gorzałczany, Monika Chmura, Iwona Skalska i Anna Wojtusik.

Alicja Chuchmacz