18.10.2012 r.
Świętowanie z Desantem

       Co roku Gimnazjum w Proszowicach obchodzi swoje największe święto związane z Patronem - 6 Brygadą Powietrznodesantową. Jego obchody przypadają na drugą połowę października. Nawiązując tym samym do daty przyjęcia imienia brygady, co miało miejsce jedenaście lat temu. W roku bieżącym uroczystość miała nowy charakter, przebieg i miejsce. Po raz pierwszy część oficjalna odbyła się nie w szkolnych murach, a w proszowickim Centrum Kultury i Wypoczynku 18 października. Natomiast dzień wcześniej na terenie szkoły miały miejsce różnorodne zajęcia, przeprowadzone we współpracy z żołnierzami 6 Brygady, w ramach Dnia Patrona. Dzień ten był ukoronowaniem działań uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli, pracowali cały wrzesień. Gimnazjaliści przygotowywali się w zakresie siedmiu kategorii działań. Tak więc pracowali nad: ułożeniem tekstu hymnu szkoły, zredagowaniem testu o Patronie, wykonaniem modelu samolotu, pokazem "mody" paramilitarnej, prezentacją poświęconą generałowi Sosabowskiemu lub szkole oraz wystrojem klasy. Osobną kategorię stanowił międzyklasowy Turniej Wiedzy o Patronie zorganizowany przez szkolną bibliotekę.
   Tak duże zaangażowanie, działania dotyczyły wszystkich klas, wynikało z tego, że miesiąc wrzesień ustanowiony został, uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, miesiącem pamięci gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, a Jego imię nosi brygada patronująca Gimnazjum. Tak więc w dzień Patrona szkołę wypełnili przedstawiciele 6 Brygady Powietrznodesantowej, którzy przez kilka godzin uczestniczyli i współpracowali w zajęciach. Na szkolnym boisku przeprowadzili z uczniami wojskową musztrę, jako jury oceniali paramilitarne stroje, towarzyszyli w prezentacji lotu skonstruowanych przez uczniów modeli samolotów. Zasiedli również w komisji Turnieju Wiedzy o Patronie, w którym jako fachowcy, oceniali oprócz wiedzy także sprawność w konkurencjach takich jak : wykonywanie pompek na czas, przeciąganie liny czy zakładanie spadochronowej uprzęży.
   Tego samego dnia po południu o godzinie 18.00. odbyła się uroczysta msza św. Po niej na płycie proszowickiego Rynku, w scenerii zapadającego zmierzchu i płonących pochodni, z towarzyszeniem kompanii honorowej Patrona - uroczyste ślubowanie klas pierwszych.
   Dzień kolejny, Świętowanie z Desantemcjalna oficjalna uroczystość w CKiW, łączył także okoliczność święta Komisji Edukacji Narodowej. Co wyraźnie zaznaczyła dyrekcja w swoim inauguracyjnym przemówieniu, nawiązując do historii i znaczenia tej instytucji. Podczas uroczystości ciepłe życzenia usłyszeli wszyscy nauczyciele i pracownicy gimnazjum. Natomiast szczególne wyróżnienie, w postaci nagród Dyrektora Szkoły, odebrało dwunastu nauczycieli, których praca, według uznania Marii Bielskiej - Kahan, zasługiwała na wyjątkowe docenienie. Święto Szkoły jest okazją również do wystąpień gości. Tak było i tym razem. Dużo dobrych słów i wspomnień padło pod adresem szkoły i nauczycieli z ust dyrektora Wydziału Oświaty Wojciecha Ogara. Poinformował on również o wyróżnieniu, dzień wcześniej, dyrekcji Gimnazjum oraz Izabelli Krzywkowskiej Nagrodą Burmistrza. Wśród zaproszonych gości nie brakło również byłych nauczycieli: Heleny Sadowskiej, Reginy Gregorczyk, Stanisława Grudnia. Otrzymali oni, z rąk Karoliny Barnaś - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum - certyfikaty honorowych członków tej nowo powstałej organizacji.
   Natomiast ze strony Heleny Sadowskiej, poprzedniej dyrekcji szkoły, zebrani usłyszeli zarówno przypomnienie genezy powstania gimnazjum i motywy decyzji o Patronacie jak też słowa uznania pod adresem bieżącej aktywności uczniów i nauczycieli szkoły. Część oficjalną zakończyły: ogłoszenie wyników konkursów, życzenia od Przewodniczącego Szkoły - Jędrzeja Wawrzenia oraz okolicznościowe wręczenie kwiatów nauczycielom.
   Część artystyczną stanowił wyjątkowy i oryginalny program Zapomniany Generał. Łączył elementy klasycznego przedstawienia oraz prezentacji multimedialnej, nawiązując do historii świetności dokonań, niesłusznej dyskredytacji oraz rehabilitacji gen.S.F.Sosabowskiego. Po programie przedstawiciele 6 Brygady Powietrznodesantowej zaprezentowali krótki film, obrazujący powszedni dzień żołnierzy brygady na misji w Afganistanie. Na koniec przyszedł czas na dynamiczny i energetyzujący koncert zespołu Czasza. Nie obyło się bez aplauzu i bisu.
Organizatorkami i koordynującymi przebieg tegorocznego święta były: Karolina Barnaś( program artystyczny i koordynacja całości Święta) Anna Twardowska-Gorzałczany, Monika Kaczmarczyk ( prezentacja osiągnięć szkoły) oraz Anna Wojtusik ( przygotowanie ślubowania klas pierwszych).

Alicja Chuchmacz