30.11.2012 r.
SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z POSŁEM
WŁODZIMIERZEM BERNACKIM W PROSZOWICKIM GIMNAZJUM

    29 listopada w proszowickim Gimnazjum miało miejsce spotkanie z prof. Włodzimierzem Bernackim, posłem na Sejm RP. Odbyło się, w ramach cyklu Spotkania z ciekawymi ludźmi, których organizatorem jest gimnazjalna Biblioteka.
    We wstępie poseł Bernacki przypomniał historyczne znaczenie miasta Proszowic, jako miejsca sejmikowych obrad. Następnie dokonał autoprezentacji, odwołując się do pełnionych przez siebie funkcji, a także osiągnięć naukowych. Zapoznał również ze swoją najnowszą publikacją Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, którą przekazał w darze dla szkoły.
    Tematem wiodącym, w myśl założeń spotkania, była prezentacja pracy posła. Pan Bernacki przypomniał o obowiązkach, powinnościach i przywilejach poselskich. Poruszył także kwestie, które, mijając się z prawdą, przekazują media. Dotyczyło to kultury politycznej i osobistej jak również przygotowania merytorycznego posłów. Podkreślał, że to osoby kompetentne, kulturalne,a odstępstwa od tej reguły, to najczęściej wyjątki.
   Uczniowie dowiedzieli się również o sejmowych kuluarach dotyczących samego wnętrza gmachu na Wiejskiej: wyposażeniu, udogodnieniach (biblioteka, restauracja, basen, stołówka), a także systemie zabezpieczeń.
    W drugiej części padały pytania ze strony młodzieży, na które poseł Bernacki wyczerpująco odpowiadał.
    Na koniec gość odebrał od organizatorki podziękowania,a gimnazjaliści wręczyli kwiaty. Nie obyło się również bez pamiątkowych fotografii. Szkoła, oprócz najnowszej publikacji p. Bernackiego, otrzymała również w darze: przewodniki poselskie, publikacje na temat zjednoczenia Europy oraz roczniki statystyczne.

Alicja Chuchmacz