21.03.2012 r.

„Wagary” na proszowickim Rynku
czyli pierwszy dzień wiosny z książką, marzanną, pisarzem


21 marca 2012r., pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, powitaliśmy zupełnie inaczej niż dotychczas. A to za sprawą grupy uczniów klas drugich Gimnazjum, którzy właśnie tego dnia prezentowali, we współpracy ze swoim koordynatorem organizacyjnym Alicją Chuchmacz, efekt finalny projektu „Ciekawie, Mądrze, Pożytecznie”, jakim była giełda książki. Przebieg programu całej imprezy ogniskował się wokół trzech głównych celów. Pierwszy z nich to zwrócenie uwagi, podkreślenie roli książki, wartości słowa mówionego i pisanego. Temu służyły warsztaty papiernicze, spotkanie z pisarzem powieści podróżniczo-przygodowych Krzysztofem Petkiem, konkursy na znajomość literatury oraz prezentacja uczestników i zwycięzców międzyszkolnego konkursu literackiego „Książki zmieniają świat”. Cel drugi to prezentacja efektu projektu, czyli wspomniana giełda książki. Akcja ta nosiła hasło „książka dla każdego”.  Była długofalowym i nie najłatwiejszym przedsięwzięciem organizacyjnym. Praca nad nią trwała od września 2011 r. Uczniowie zajmowali się wieloma sprawami, począwszy od wykonania i rozwieszania plakatów informacyjnych, dekoracji, przez gromadzenie, znakowanie książek po transport, rozłożenie na proszowickim Rynku i wreszcie sprzedaż za symboliczne 2 złote. Zgromadzono 585 egzemplarzy, Sprzedano 211. Za uzyskaną z tego kwotę 422zł, po odliczeniu 80zł dla SP1, do której trafi suma ze zbiórki w tej szkole, Biblioteka naszego Gimnazjum zakupi nowe książki. Trzecim celem wiosennej imprezy było symboliczne pożegnanie wiosny i przywitanie zimy. Ten moment programu był bardzo widowiskowy. Tym bardziej, że dość potężna marzanna opuszczana była do miejskiej fontanny przy pomocy strażackiego wozu. Wprawdzie doszło do małej kolizji, marzannie podczas rytuału spadła głowa, ale po szybkiej naprawie udało się ją wreszcie zatopić. Na ten moment, z rąk goszczących licznie na imprezie przedszkolaków, wyleciało 100 kolorowych balonów. Warto dodać, że w całość przedsięwzięcia zaangażowane były instytucje, które dopomogły organizacyjnie, mianowicie: Urząd Gminy i Miasta, Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, SP nr1, Straż Pożarna. Na szczęście pogoda dopisała, choć duży wiatr chwiał namiotami, pod którymi trwała giełda książki. Stąd trzeba było umacniać je na szybko żelaznymi obciążnikami. Szkoda tylko, że nie w pełni dopisali uczniowie gimnazjum. A to za sprawą, wyjątkowo tego roku, wcześniej zorganizowanych rekolekcji. Miejmy nadzieję, że za rok będzie i lepiej, i liczniej. A akcja „książka dla każdego” rozszerzy zasięg o szkoły z terenu gminy.

Alicja Chuchmacz