GIMNAZJUM ŻEGNA GENERAŁA

W piątek 16 maja w krakowskich koszarach 16 batalionu powietrzno - desantowego, przedstawiciele Gimnazjum im. 6 Brygady Desantowo - Szturmowej gen. S. Sosabowskiego w Proszowicach, uczestniczyli w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy Brygady - generała Jerzego Wójcika.

Współpraca Gimnazjum z gen. Jerzym Wójcikiem, jako dowódcą patronującej Szkole Brygady, z dniem 16.05.2008 r. oficjalnie dobiegła końca. Generał związany był z proszowicką Szkołą od momentu nadania jej imienia tj. od 2001 roku. Teraz obowiązki te przejmie na siebie nowy dowódca - gen. brygady Andrzej Knap.

Wśród podziękowań, które odchodzący Jerzy Wójcik skierował do współpracowników, kadry dowódczej, żołnierzy, znalazły się też słowa pamięci o podopiecznych z Proszowic: Bardzo dziękuję Dyrekcji Gimnazjum z Proszowic reprezentowanej przez p. dyrektor Marią Bielską - Kahan, za wierność i ścisłe kontakty z Patronacką Brygadą. Na zawsze zachowam w pamięci nasze niezwykle miłe kontakty, a w szczególności uroczystość nadania Gimnazjum imienia -  6 Brygady Desantowo - Szturmowej gen. Stanisława Sosabowskiego, w której miałem przyjemność przed laty uczestniczyć - mówił między innymi.

Po części oficjalnej, podczas której przemawiali: Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, nowy dowódca Brygady Andrzej Knap oraz prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, na podziękowania mieli czas przedstawiciele Gimnazjum.

Wśród wielu gości zgromadzonych w sali rycerskiej podziękowania złożyła delegacja Szkoły w osobach: p. dyrektor Maria Bielska - Kahan, p. Helena Sadowska, wicedyrektor Wojciech Musiał. Delegacji towarzyszyły: p. Alicja Chuchmacz, p. Karolina Skrzypiec, przewodniczący Rady Rodziców p. Władysław Rak oraz czterdziestu pięciu gimnazjalistów.

Jerzy Wójcik przyjął ze strony dyrekcji i młodzieży: kwiaty, pamiątkowe książki, album wydany z okazji 650 rocznicy lokacji Proszowic oraz specjalny list z podziękowaniami od całej społeczności Gimnazjum wraz z Gronem Pedagogicznym. Wyraźnie wzruszony, powtórnie zapewniał o swojej pamięci.

Życzenia, gratulacje i kwiaty przyjął również nowy dowódca Brygady Generał Andrzej Knap. Przyjmując, zapewnił o kontynuacji dobrej współpracy ze Szkołą.
Pobyt w Jednostce Wojskowej zakończył się wykwintnym poczęstunkiem, jaki wojskowa kuchnia zaserwowała wszystkim uczestnikom uroczystości.

Alicja Chuchmacz