17 kwietnia 2009 r.

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Victor Ashe
w otoczeniu władz samorządowych i proszowickich gimnazjalistów