01.09.2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/20161 września o godz. 9.00, po tradycyjnym udziale we mszy świętej, młodzież naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice klas pierwszych spotkali się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.
Po wejściu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrała p. dyrektor Maria Bielska - Kahan. We wstępie szczególnie serdecznie powitała uczniów klas pierwszych, rozpoczynających nowy etap swojej edukacji. Następnie przedstawiła szereg zmian, w zakresie organizacji pracy oraz logistyki, jakie nastąpiły w związku z nowym rokiem szkolnym. Do najważniejszych z nich należy posługiwanie się dziennikiem elektronicznym, który po wcześniejszym półrocznym okresie wdrażania, wchodzi na stałe jako narzędzie pracy i współpracy z uczniami i rodzicami.

Kolejna duża zmiana to, zgodne z decyzjami MEN, przekazanie do użytku klasom pierwszym podręczników dotowanych, które na zasadzie użyczenia zostaną wydane rodzicom i uczniom w pierwszym tygodniu nauki przez Bibliotekę szkolną.           

Od bieżącego roku szkoła przechodzi także poważną zmianę energetyczną. W okresie wakacji została założona, po przebudowie dotychczasowej, nowa instalacja gazowa, która pozwoli na samodzielną gospodarkę ciepłowniczą naszej placówki.           

Dla polepszenia stanu higieny i zdrowia na etapie powstawania są kabiny prysznicowe tuż przy przebieralniach obok sali gimnastycznej. Zamontowano również część nowych szafek w szatniach.

Mniej optymistyczna wiadomość to ta, że w związku z restrykcyjnymi zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia, od bieżącego roku nie będzie funkcjonował szkolny sklepik. Stąd apel p. dyrektor o wcześniejsze zaprowiantowanie się uczniów przed lekcjami i przypomnienie o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw i lekcji.

Przypomniane zostały również priorytetowe cele i zadania Gimnazjum w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Na koniec wszyscy wysłuchali przesłania życzeń: zdrowia, optymizmu, wytrwałości oraz poczucia humoru. Po części oficjalnej uczniowie udali się z wychowawcami do klas na spotkanie organizujące pierwsze dni nowego roku szkolnego.


Alicja Chuchmacz