27 maja 2010 r.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzisiaj obchodzony jest w całym kraju Dzień Samorządowca. 27 maja to rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, która zreformowała ustrój administracyjny Państwa. Od dnia wejścia w życie Ustawy wszystkie gminy nabyły osobowość prawną i pełną samodzielność. Dzięki tej reformie Samorządy weszły w posiadanie mienia komunalnego oraz wyposażone zostały w dochody własne dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa. Szło to w parze z obciążeniem gmin wieloma zadaniami wykonywanymi dotychczas przez administrację rządową.
Z okazji Dnia Samorządowca gimnazjaliści postanowili zaprosić Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice pana Jana Makowskiego oraz Sekretarza pana Stanisława Hojnora, aby przedstawili zmiany, jakie zaszły w samorządach od czasu wejścia w życie reformy. Po prelekcji, którą zaprezentowali zaproszeni goście przyszedł czas na pytania od uczniów. Było ich wiele i dotyczyły przede wszystkim naszej  gminy. Uczniowie wręczyli p. burmistrzowi przygotowany przez siebie projekt rewitalizacji proszowickiego parku, podziękowali za przyjęcie zaproszenia brawami i bukietem kwiatów.