14.10.2013 r.
Święto Edukacji Narodowej
14 października 2013 r.

    Tegoroczne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej opierało się w głównej mierze na podkreśleniu dotychczasowych działań i osiągnięć uczniów oraz nauczycieli. Stanowiło to kluczową część przemówienia pani dyrektor Marii Bielskiej Kahan, które odczytał podczas uroczystości wicedyrektor Wojciech Musiał oraz nauczycielki prowadzące świąteczne spotkanie.
    Na początku przypomniane zostało spełnienie priorytetowego zadania szkoły, wobec uczniów, nauczycieli, pracowników – zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Następnie przyszła kolej na wspomnienie osiągnięć w dziedzinie dydaktyki oraz działań służących wzrostowi aktywności naszych uczniów w życiu społecznym, które jednocześnie wpisują się w promocję szkoły w środowisku lokalnym.
    Pani dyrektor wymieniła wszystkie inicjatywy o charakterze : naukowym, patriotycznym, kulturalnym, ekologicznym, charytatywnym, sportowym i europejskim, jakie cyklicznie realizowane są przez nasze Gimnazjum. Podkreśliła, że służą one wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków. W końcowej części przemówienia znalazły się: gratulacje, życzenia i podziękowania skierowane do: nauczycieli, uczniów, pracowników administracji oraz rodziców.
    W dalszej części uroczystości przyszedł czas na tradycyjne wyróżnienie nauczycieli nagrodami. Tegorocznymi ich adresatami była dwunastoosobowa grupa kadry nauczycielskiej, która swoim działaniem, na różnych polach aktywności, szczególnie zasłużyła się w minionym roku. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Karolina Barnaś, Alicja Będkowska Chuchmacz, Beata Bochenek, Monika Chmura, Wioletta Kowalska, Wojciech Marzec, Sylwia Szywalska, Anna Twardowska Gorzałczany, Agnieszka Wojtusik, Anna Wojtusik. Ponadto Nagrodę Burmistrza odebrały: Anna Kwapień oraz Izabella Krzywkowska.
    Na tegorocznym święcie nie zabrakło również wspomnienia o współpracy z naszym Patronem – 6 Brygadą Powietrznodesantową. Natomiast ze strony Brygady gościem, który przekazał w imieniu dowódcy list gratulacyjny wraz z życzeniami, był mjr Krzysztof Boksa – szef sekcji S5 dowództwa 6BPD.
    Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych, których reprezentanci wystąpili na środek sali, by przed sztandarem szkoły złożyć zaprzysiężenie. Ostatnim elementem części oficjalnej były życzenia od szkolnego samorządu w postaci kwiatów i koncertu życzeń.
    Następnie przyszła kolej na część artystyczną. Jej tegoroczny przebieg zawierał wiele zróżnicowanych elementów. Wśród nich znalazły się: występ kabaretowy, pokaz tańca współczesnego, konkurs na sobowtóra gen. S.F. Sosabowskiego oraz występ rockowego zespołu „Zakaz wstępu”.
    Na koniec z życzeniami wystąpiła przedstawicielka Rady Rodziców p. Monika Rojek, zapraszając jednocześnie na spotkanie i symboliczny poczęstunek.
Tegorocznymi organizatorkami, koordynatorkami oraz prowadzącymi uroczystość były: Karolina Barnaś, Monika Chmura, Anna Twardowska-Gorzałczany.
Alicja Chuchmacz
fot. Alicja Chuchmacz i Natalia Piorunowicz