21.09.2015
PRZEDWYBORCZA DEBATAOd kilku lat w naszym Gimnnazjum, jak przystało na prawdziwe wybory, odbywa się debata z udziałem kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczą w niej również wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja.

Tego roku miała miejsce 30 września na sali gimnastycznej. Wśród kandydatów znaleźli się: Katarzyna Szczygieł z kl.2b, Piotr Puchalski z kl. 2a, Zuzanna Bucka z kl. 3b i Marlena Haber z kl. 3d. Wszyscy przedstawili swoje programy, wizje zmian oraz propozycje nowych inicjatyw. Oprócz tego odpowiadali na zebrane uprzednio od uczniów pytania. Wśród nich znalazły się te związane ze zdrowiem, zdrowym odżywianiem, higieną jak również z rozrywką, zagospodarowaniem wolnego czasu i sportem.

Na koniec swój pogląd wobec proponowanych zmian wyraziła dyrektor Maria Bielska-Kahan, podkreślając, że wiele z nich już istnieje, a to czy są wcielane w życie zależy wyłącznie od samych gimnazjalistów.

Debatę przygotowała Anna Wojtusik, która od tego roku jest opiekunem szkolnego samorządu. Natomiast prowadzenia jej podjęła się Patrycja Gruszczak z kl.3b.


Alicja Chuchmacz