W dniach 26-30 września miało miejsce trzecie z międzynarodowych spotkań programu Comenius, tym razem w Wilnie. Uczestniczyli nim przedstawiciele Litwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Polski. Program rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. W październiku 2010 r. w Proszowicach doszło do inauguracyjnego spotkania nauczycieli i uczniów z czterech państw. Wiosną 2011 r. odbyło się drugie spotkanie w Piatra Neamt w Rumunii.  W oficjalnym otwarciu programu w Wilnie wzięli udział przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów biorących udział w programie, przedstawiciele najwyższych władz Wilna oraz uczniowie i nauczyciele współpracujących ze sobą szkół.