< Gimnazjum w Proszowicach - Aktualności - News - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014
 26.06.2014

„ Per aspera ad astra”
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

„Przez ciernie do gwiazd” . Słowa tej łacińskiej sentencji były mottem przewodnim uroczystości zakończenia roku szkolnego, a zarazem pożegnania uczniów klas trzecich Gimnazjum w Proszowicach, która odbyła się 26 czerwca 2014 r.

Życie gimnazjalistów nie jest łatwe. Obszerny do przyswojenia zasób wiadomości, udział w projektach edukacyjnych, dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań, działalność społeczna, a nad wszystkim widmo... egzaminu końcowego. Mimo to wielu uczniów udowodniło, że przysłowiową ciernistą drogę obowiązków da się przebyć z bardzo dobrymi efektami.
                                            
Czterdziestu sześciu gimnazjalistów otrzymało przywilej wpisu do Złotej Księgi. Ponad siedemdziesięciu uzyskało świadectwa z wyróżnieniem. Wielu zostało nagrodzonych za najwyższe lokaty w konkursach, działalność na rzecz szkoły, a także osiągnięcia sportowe. Wszyscy przyjęli z rąk dyrektor Marii Bielskiej – Kahan, swoich wychowawców oraz opiekunów konkursów gratulacje i dyplomy. Uhonorowani zostali również rodzice najlepszych uczniów w postaci listów gratulacyjnych.

Gratulacje i życzenia Dyrekcji odebrała także cała społeczność szkoły, rodzice, nauczyciele, Rada Rodziców, pracownicy niepedagogiczni oraz władze samorządowe. Zwykle opuszczający mury Gimnazjum uczniowie klas trzecich na końcoworocznym spotkaniu otrzymują szczególne słowa pożegnania. Tak było i tym razem. Pani Dyrektor, dedykując je odchodzącym, zaakcentowała szczególnie znaczenie wartości fundamentalnych jak: tolerancja, prawda, uczciwość, świadomość korzeni Ojczyzny. Na przyszłość życzyła również umiejętności dokonywania dobrych wyborów, samodzielności myślenia oraz zachowania ciekawości świata i samodoskonalenia.

Przyszedł również czas na kluczowy moment uroczystości – wręczenie najwyższej nagrody jaką może uzyskać uczeń Gimnazjum, a jest nią Nagroda Absolwenta. By ją otrzymać należy spełnić szereg kryteriów, począwszy od wysokich wyników nauczania, wzorowe zachowanie, lokaty w konkursach, kulturę osobistą po zaangażowanie w życie szkoły. Tego roku kandydatów, których wytypowali wychowawcy, było ośmioro. Każdy z nich, tuż przed końcem roku, prezentował przed zespołem wszystkich nauczycieli swoje osiągnięcia. Potem, w wyniku tajnego głosowania przez grono pedagogiczne, decydowano o zwycięzcy.

Tego roku został nim uczeń klasy 3C - Jan Fryt. Nagrodę, dyplom wraz z ekwiwalentem pieniężnym, wręczył Absolwentowi Roku burmistrz Jan Makowski wraz z Dyrekcją Szkoły.

Ostatnią częścią oficjalnego przebiegu uroczystości było złożenie ślubowania klas trzecich oraz przekazanie Sztandaru Gimnazjum przedstawicielom klas drugich. Potem przyszła kolej na program artystyczny. Jego przebieg miał charakter wspomnieniowo-satyryczny. Każda z klas trzecich, wraz z wychowawcą, proszona była na środek sali, gdzie zasiadła na ławeczkach i mogła, dzięki przygotowanym wcześniej prezentacjom, powspominać najciekawsze wydarzenia z lat spędzonych szkole. Na projektorze pokazały się sceny z codziennego życia szkolnego, wycieczek, przestawień. Niektóre z klas zaprezentowały też krótkie filmy wraz z wypowiedziami na temat szkoły i nauczycieli. Prowadzący tą część programu uczniowie klas drugich, wręczyli przygotowane w stylu filmowych Oskarów „złote” figurki - Gimbusy dla najoryginalniejszych osobowości klasowych. Wśród nagrodzonych, miedzy innymi, znaleźli się: najlepsza saksofonistka, królowa wokalu, największy paker, najlepszy tancerz dyskoteki, największy dowcipniś. Ostatnim elementem programowym tego dnia był pożegnalny komers, którego otwarcie zainaugurował polonez w wykonaniu nauczycieli wraz z uczniami. W pierwszej parze wystąpiła dyrektor Maria- Bielska-Kahan , a następnie grono pedagogiczne w asyście swoich uczniów. Za całokształt tegorocznej uroczystości odpowiadały nauczycielki Beata Bochenek i Izabella Krzywkowska.
Alicja Chuchmacz