05.03.2014 r.
„Mieć skrzydła i korzenie”
Młodzież Gimnazjum pamięta o Żołnierzach Wyklętych

W piątek 28.02.14 r. w Centrum Kultury i Wypoczynku miał miejsce niecodzienny spektakl w wykonaniu uczniów klasy 2a naszego Gimnazjum. Młodzież, w oryginalnej aranżacji i ciekawym scenariuszu, zaprezentowała tą część historii Polski, która przez lata, w wolnym i niepodległym kraju, dla wielu, a szczególnie młodego pokolenia, pozostawała nieznana lub niejasna.

Treść przedstawienia odnosi się do postaci, działań oraz tragicznego losu Żołnierzy Wyklętych. Termin ten utworzony został przez znanego pisarza, dziennikarza; autora licznych opracowań dotyczących II wojny światowej oraz członka oddziału partyzanckiego AK – Jerzego Ślaskiego.

Oznacza on tysiące żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy w latach 40 XX wieku, stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Zapłacili za to cenę najwyższą – utratę życia. Przed śmiercią przesłuchiwani i torturowani, a po wojnie na długo zapomniani i wykluczeni poza nawias historii. Formą rehabilitacji tych bohaterów - patriotów jest ustanowienie przez Sejm RP w 2011 r., z inicjatywy byłego prezesa IPN Janusza Kurtyki, święta państwowego. Przypada ono na dzień pierwszego marca i ma na celu szczególne uczczenie pamięci poległych - w imię Niepodległej Polski - Żołnierzy Wyklętych.               

W tym kontekście utrzymane zostało piątkowe przedstawienie. Uczniowie przypomnieli sylwetki najważniejszych postaci m.in. : Emila Augusta Fieldorfa, Łukasza Cieplińskiego, Witolda Pileckiego, Zygmunta Szendzielarza czy Danuty Siedzikówny. W ciekawej formie, postacie bohaterów zaprezentowane zostały jako duchy mówiące o swoich losach, cała społeczność Gimnazjum poznała dramatyzm polskich patriotów.       

Widowisko wzbogacone zostało, przejmującymi i dramatycznymi, prezentacjami archiwalnych fotografii i filmów z okresu II wojny światowej, tekstami poetów oraz potęgującą wrażenie muzyką. Na scenie zabrzmiała również rota Armii Krajowej.

Jak mówi organizatorka przedsięwzięcia Izabella Krzywkowska… spektakl jest lekcją historii na żywo, porusza temat ważny, a mało znany. Jego cel to uczcić i pokazać sylwetki bohaterów, o wysokim etosie, którego źródło to: honor, poświęcenie, oddanie Ojczyźnie.

Okazję do jego obejrzenia mieli również mieszkańcy Proszowic. W niedzielę 2 marca o godz. 16.00. nasi uczniowie zaprezentowali go po raz kolejny. Wśród grona zaproszonych i obecnych na spektaklu gości znaleźli się: Zuzanna Kurtyka, wdowa po prezesie IPN Januszu Kurtyce, poseł RP na Sejm VII kadencji Włodzimierz Bernacki, a także przedstawiciel lokalnego samorządu Krzysztof Wojtusik.               
Publiczność, w skupieniu i ciszy, obejrzała widowisko. A wrażenie, jakie wywarło, wyraziła na koniec owacjami na stojąco oraz bukietami kwiatów dla pomysłodawczyni. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie to kosztowało naszą młodzież jak i organizatorkę wiele wysiłku. Praca nad widowiskiem trwała około dwóch miesięcy, również w ferie. Jak widać przyniosła bardzo dobre efekty. A o dużym zainteresowaniu świadczy fakt, że okoliczne gimnazja wyraziły również chęć zobaczenia go. Tak więc kolejny raz odbędzie się w środę 12.03.14 r. Zobaczy je młodzież gimnazjów z miejscowości: Klimontów, Niegardów, Michałowice, Sierosławice, Kościelec.

Alicja Chuchmacz