29.06.2012 r.

Koniec roku szkolnego 2011/2012

    Po pracowitym roku i gorącej atmosferze przygotowań, przyszedł wreszcie oczekiwany przez wszystkich ten dzień – koniec roku szkolnego. W czwartek 28 czerwca 2012r. o 16.00 r. miała miejsce uroczystość pożegnania klas trzecich. Rozpoczęła je pani dyrektor Maria Bielska-Kahan wprowadzającym słowem. Dyrekcja skierowała ciepłe życzenia do trzecioklasistów, gratulując wszystkim sukcesu ukończenia gimnazjum. Tradycyjnie przypomniała także maksymy przyświecające naszej szkole. Pierwsza z nich to słowa Jana Pawła II: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.   Drugą z nich są słowa będące maksymą naszego Patrona: Odważnym szczęście sprzyja. Podziękowania usłyszeli także nauczyciele, którym dziękowała za: otwartość, kreatywność, cierpliwość, poświęcenie, a także odwagę i determinację. Słowa uznania padły również dla: pracowników niepedagogicznych naszej szkoły, władz oświatowych oraz rodziców. Tu szczególne wyrazy wdzięczności dla p. Marii Kieruzal, pełniącej w tym roku funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. Na koniec zebrani usłyszeli życzenia słonecznych, ciekawych, pełnych wrażeń, ale przede wszystkim bezpiecznych, zasłużonych wakacji. Po wystąpieniu dyrekcji nadszedł moment przekazania sztandaru w ręce przedstawicieli klas drugich. Następnie głos zabrali kolejno: Maria Kieruzal, przewodnicząca wychowawców klas trzecich p. Dorota Czech oraz przedstawiciel szkolnego samorządu Dawid Porębski.        
    Zupełnie nowym elementem programu uroczystości było wystąpienie  członków Stowarzyszenia Ziemia Proszowicka Gniazdo, na czele z Rafałem Chmielą.  Wręczyli oni wychowawcom oraz uczniom nagrody za zaangażowanie się  i osiągnięcia w Grze Miejskiej, która miała miejsce podczas Dnia Promocji Gimnazjum. W dalszej części poznaliśmy również nagrodzonych - wpisem do Złotej Księgi, z najwyższą średnią, listami gratulacyjnymi - uczniów. Ci ostatni  wystąpili na środku sali wraz ze swoimi rodzicami. Przyszedł również czas na  zaprezentowanie uczniów, którzy zostali finalistami bądź laureatami  konkursów przedmiotowych na szczeblu Małopolski. Przedstawili ich opiekunowie i koordynatorzy przygotowań: Izabella Krzykowska, Anna Wojtusik, Teresa Pawłowska, Wojciech Musiał, Sylwia Szywalska, Teresa Woźniak - Chmielińska, Iwona Marzec, Edyta Płaneta oraz Waldemar Herchel.  Wreszcie nadszedł ekscytujący dla wszystkich moment – czas ogłoszenia zwycięzcy tegorocznej Nagrody Absolwenta. Po krótkim przypomnieniu przez p. Karolinę Barnaś, zasad przyznawania tej najwyższej nagrody jaką może poszczycić się uczeń naszej szkoły, do odczytania werdyktu przystąpił Burmistrz Jan Makowski. Osobą, która ją otrzymała jest Weronika Grzybowska. Weronika wraz ze swoją mamą przyjęła: oklaski, gratulacje dyrekcji, burmistrza oraz Anny Wojtusik.
    Ostatnią oficjalną częścią programu było wręczenie dyplomów przez burmistrza nauczycielom koordynującym prace w ramach konkursu „Klasa Przyjazna Dla Środowiska”, a były to: Anna Twardowska-Gorzałczany, Monika Kaczmarczyk oraz Karolina Barnaś. Na zakończenie uczniowie klasy 3C i 3D, przedstawili, w klimacie satyry i nostalgii, krótki program artystyczny.
    Po pożegnaniu klas trzecich, następnego dnia w piątek 29.06.12r. miało miejsce, rano po mszy św. zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i drugich. Zebrani na sali gimnastycznej gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy otrzymali świadectwa z najwyższymi lokatami, a więc symbolicznym czerwonym paskiem. Po czym nastąpiło ogólne rozdanie świadectw, wymiana życzeń i pożegnanie z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów. Po spotkaniu grono pedagogiczne udało się na posiedzenie rady podsumowującej. Tym razem konferencja miała miejsce w malowniczej miejscowości – Rosiejów.


Alicja Chuchmacz