Proszowice, 27.09.2013 r.
  "Wstęga pamięci”
Udział delegacji Gimnazjum w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika ku czci Żołnierzy Armii Krajowej

    Prezydent Miasta Krakowa, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, rektorzy uczelni, wojskowa asysta oraz kilkanaście pocztów sztandarowych reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Tak liczne grono zgromadziła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Żołnierzy AK, która miała miejsce 27 września 2013 r. u stóp Wawelu na Bulwarze Czerwieńskim.
    Dzień ceremonii przypadł na Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Co podkreślono na wstępie, przypominając historię tworzenia AK, jej losy i zwycięstwa. Zanim nastąpiła najważniejsza część uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Prezydent Miasta Krakowa przedstawił historię projektu, mającego powstać monumentu, jego wymowę oraz autora. Zgromadzeni dowiedzieli się, że pomnik ma mieć charakter nie figuratywny, ale pokazujący pewną ideę. Będzie to konstrukcja w postaci stalowej wstęgi, wznoszącej się od ziemi do czterech metrów wysokości, której układ nawiązuje do przedwojennych granic Polski. Wstęga obiegać będzie nieduży plac, służący w zamyśle projektantów jako miejsce zebrań i uroczystości patriotycznych. Autorami projektu jest zespół austriacko - polsko - francuski pod kierownictwem Aleksandra Smagi. Patronat honorowy nad jego budową przyjął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
    Przemawiał także honorowy prezes Światowego Związku AK – Stanisław Oleksiak, podkreślając znaczenie całej inicjatywy. Przypomniał także o utworzonym w roku ubiegłym nowoczesnym Muzeum AK im. Emila Fieldorfa „Nila”.
    Tuż przed poświęceniem, najdostojniejsi z uczestników, złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym. Następnie delegacje z różnych regionów kraju i zagranicy uroczyście przeniosły w małych urnach ziemię z pól bitewnych, na których polegli żołnierze AK. Dokonując obrzędu poświęcenia, kardynał Dziwisz, zacytował rotę przysięgi, jaką żołnierze Państwa Podziemnego składali, wstępując w szeregi armii. Zwrócił również uwagę na wymowne miejsce, jakim jest bliskość Wawelu. Podkreślił także konieczność przekazywania przyszłym pokoleniom wiedzy o tym, co w historii naszego narodu najważniejsze.
    Poświęceniu towarzyszyła salwa honorowa oraz odegranie polskiego hymnu. Ostatnim punktem programu był wymarsz kompanii reprezentacyjnej, pocztów sztandarowych oraz pozostałych uczestników. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz  uczniowie z klasy 3c, pod opieką Alicji Chuchmacz.
    Wszystkim szkolnym reprezentacjom, również i naszej, dziękował za przybycie i udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty z Krakowa.