04.05.2015
Generał Jerzy Wójcik - wspomnienie

Generał Jerzy Wójcik był osobą bardzo związaną z naszym Gimnazjum. Przez wiele lat uczestniczył w ważnych szkolnych uroczystościach, szczególnie w corocznym Święcie Szkoły. Każdego roku, podczas pełnienia funkcji dowódcy jednostki, zapraszał dyrekcję oraz młodzież na dwudniowe obchody Święta 6 Brygady. Po 2009 r. kiedy przeszedł na wojskową emeryturę równie chętnie, gdy tylko mógł, przybywał na nasze Święto. Będąc gościem, często zabierał głos. W jego przemówieniach widać było prawdziwe przejęcie sprawami wychowania i edukacji młodego pokolenia, a także zainteresowanie trudem zawodu nauczyciela.               

Był osobą wyjątkową. Zawsze pełen taktu, wewnętrznego opanowania dostojeństwa i wrażliwości. Nie brakowało mu również poczucia humoru. Obecność gen. Wójcika na kartach historii naszej szkoły zaznacza się szczególnie i niepowtarzalnie. To właśnie on - jeszcze jako płk dypl. - uczestniczył jako dowódca Brygady, w uroczystości nadania imienia 6 Brygady Desantowo- Szturmowej naszej szkole 27 października 2001 r.

Z wyrazami pamięci z jego strony spotykaliśmy się też poprzez przysyłane listy gratulacyjne, okolicznościowe, a nawet kartki świąteczne. Podobnie było ze strony naszej szkolnej społeczności. Wieść o chorobie, a potem odejściu na zawsze, generała Wójcika przyjęto ze smutkiem i niedowierzaniem.

W uroczystości pogrzebowej, która miała miejsce 30 kwietnia o 14.00 na salwatorskim cmentarzu, uczestniczyła delegacja naszej szkoły. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyli: dyrektor Maria Bielska – Kahan, wicedyrektor Wojciech Musiał, poczet sztandarowy, przedstawiciele grona nauczycielskiego oraz uczniowie.