23.09.2011 r.
                               
Dnia 15.09.2011 nasza szkoła została przyjęta do Klubu Szkół UNICEF

Celem Klubu jest:


Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,

Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów.

Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.


Iwona Marzec