12.11.2013 r.

Gimnazjaliści uczcili Niepodległą Polskę

    Śpiewanie patriotycznych pieśni, oryginalny program artystyczny, multimedialny konkurs, akcja flash mob oraz bialo-czerwona kolorystyka wystroju szkoły. Tymi elementami Młodzież i Nauczyciele Gimnazjum w Proszowicach uczcili 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
    Już siedem dni przed datą tego wydarzenia w szkole miał miejsce „Tydzień Patriotyczny”, który polegał na szeregu różnych inicjatyw ukierunkowanych na przypomnienie i podkreślenie znaczenia wydarzenia historycznego, jakim było wkroczenie polskiego narodu w nowy wymiar państwowości.
   Tak więc oprócz licznych plakatów i gazetek ściennych, które znalazły się na szkolnych korytarzach i w klasach, wszyscy uczniowie sprawdzali swoją wiedzę na lekcjach wychowawczych w teście „11 pytań na 11 listopada”, wykonywali również miniaturowe flagi oraz kotyliony.
     Dzień przed uroczystym apelem upamiętniającym, stosując technikę flash mob (ang. dosł. błyskawiczny tłum) cała szkoła odśpiewała na szkolnym boisku hymn narodowy.
    Natomiast program apelu odnosił się do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski aż do czasu odzyskania niepodległości. Klasyczną formę czytanej prezentacji połączono tu z multimedialnym pokazem zdjęć i archiwalnych filmów. Na jednym z nich społeczność szkoły usłyszała mocny, surowy głos Marszałka Józefa Piłsudskiego wzywającego do mobilizacji i walki. Były też żołnierskie scenki teatralne, śpiew patriotycznych pieśni oraz taniec w strojach ludowych.
    Warto dodać, że tego dnia zarówno uczniowie jak nauczyciele swój ubiór do okoliczności dostosowali szczególnie. Dominowała biało-czerwona kolorystyka garderoby oraz przypięte kotyliony. Uczniowie na czele z dyrekcją szkoły Marią Bielską – Kahan wzięli również udział w obchodach rocznicowych zorganizowanych przez burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Jana Makowskiego.
    11 listopada na płycie proszowickiego Rynku delegacja Gimnazjum złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów, a po południu, w tym samym miejscu, gimnazjalna Młodzież przewodziła patriotycznemu śpiewaniu.
    W scenerii zapadającego zmierzchu i płonącego ogniska licznie zgromadzeni mieszkańcy Proszowic, przy wiodących głosach gimnazjalnego chóru, uczcili śpiewem tę kolejną i radośnie obchodzoną rocznicę.

Alicja Chuchmacz