9.11.2012 r.
KOLEJNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

        Świadomość ekologiczna oraz wyrabianie dobrych nawyków gospodarowania odpadami. A bezpośrednio odzysk surowców wtórnych i przekazanie ich do recyklingu. To jedne z głównych założeń przyświecających organizatorkom kolejnej edycji akcji zbierania surowców wtórnych, która odbyła się w piątek 9 listopada w godzinach 8.00 - 13.00.
    Od rana uczniowie znosili materiały w postaci: makulatury, puszek, plastykowych opakowań na plac Targowy przy ulicy Królewskiej. Tam, po segregacji, pakowano je do kontenerów. Aktywnymi uczestnikami akcji byli również mieszkańcy naszego miasta, którzy przywozili samochodami posegregowane surowce.
    Włączyły się nie tylko osoby prywatne, ale również właściciele sklepów. Dla jednych i drugich, co podkreślali, akcja zainicjowana przez naszą szkołę, była doskonalą okazją do pozbycia się zbędnych materiałów. Cykliczne zbiórki makulatury i surowców odbywają się w ramach działań Międzyszkolnego Konkursu o tytuł Klasa Przyjazna dla Środowiska. Jego organizatorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, a pilotuje go gminny wydział Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku uczniowie naszego gimnazjum zajęli w nim drugie miejsce.
    Teraz organizatorkom i uczniom pozostaje aktywnie działać i czekać na czerwcowy werdykt komisji konkursowej. Akcje i działania wpisujące się w Konkurs prowadzą: Anna Twardowska-Gorzałczany, Karolina Barnaś, Monika Kaczmarczyk.


Alicja Chuchmacz