Proszowice, 03.10.2016

Debata i wybory Szkolnego Samorządu

W poniedziałek 3 października odbyły się w naszej szkole wybory Szkolnego Samorządu. Już od rana w holu uczniowie mogli oddawać swoje głosy na kandydatów. A tego roku było ich dwoje Piotr Puchalski oraz Aleksandra Psica.
Kilka dni wcześniej, zgodnie z procedura wyborczą, miała miejsce ogólnoszkolna debata, na której, w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i p. dyrektor Marii Bielskiej-Kahan Ola i Piotr w asyście wyborczych sztabów zaprezentowali swoje programy i wizje funkcjonowania samorządu. Program kandydatki przewidywał, między innymi, różnorodne akcje, organizację cyklicznych spotkań, a także szkolne rozrywki. Program kandydata podobnie. Piotr podkreślił jeszcze dołożenie starań, aby lepiej i skuteczniej funkcjonowało szkolne radio.
Debatę prowadziła, zadając pytania, opiekunka Szkolnego Samorządu - Anna Wojtusik, Zatem padły konkretne zapytania o współpracę z rodzicami, uczniowską pomoc oraz uczestniczenie w akcjach wolontariatu. Uczniowie z uwagą śledzili wypowiedzi, a niektóre doceniali gromkimi brawami i okrzykami. Istotnym punktem debaty był głos p. dyrektor, która przypomniała podstawową funkcję szkolnego samorządu. Podkreśliła, że jest to organizacja autonomiczna, a zadaniem dyrekcji jest stać „na straży”, aby jej działania były zgodne z prawem. Pani dyrektor podkreśliła również, że samorząd tworzy cała społeczność Gimnazjum, a wybierani kandydaci są jej reprezentantami. Zaapelowała także o otwartość na realizację pomysłów i chęć podzielenia się działaniami , osiągnięciami, a tym samym promocję szkoły.

Na koniec ogłosiła bieżący rok szkolny Rokiem Życzliwości, a nowemu przyszłemu samorządowi życzyła powodzenia, deklarując jednocześnie pomoc w realizacji pomysłów. Ostatnim punktem programu debaty był krótki spot, reklamujący program Aleksandry Psicy. Poniedziałkowe wybory trwały trzy godziny lekcyjne. Zanim obliczono głosy uczniowie dyskutowali o szansach kandydatów. Tego roku zaprezentowali wyraźnie nie tylko własne programy, ale pokazali dużą klasę, kulturę i umiejętność gry fair play, gdzie strony przeciwne walczą nie personalnie lecz na argumenty.
Ostatecznie zwyciężył Piotr Puchalski, zdobywając 192 głosy. Aleksandra Psica otrzymała ich 60. Funkcje w samorządzie objęli również: Piotr Drożdż i Szymon Kubik – zastępcy, Damian Kasperczyk - sekretarz, Wiktoria Witulska, Zuzanna Basta - skarbnicy.
Alicja Chuchmacz