27.10.2008
Święto Szkoły

Jak co roku w końcu października, w rocznicę nadania imienia Gimnazjum, odbywa się uroczystość Święta Szkoły. W bieżącym roku szkolnym przypadła na dzień 25 października. Organizacji i przebiegowi przyświecała treść starej, łacińskiej maksymy: verba mowent, exempla trahunt - słowa uczą przykłady pociągają. Świąteczny dzień rozpoczął się o godz. 8.00 mszą św. w intencji społeczności Gimnazjum oraz Patrona. Następnie przez półtorej godziny wychowawcy prowadzili zajęcia poświęcone wzorcom osobowym i autorytetom współczesnego świata. O godzinie 9. 30 rozpoczęła się część oficjalna. Na początku wystąpiła z powitaniami i krótkim słowem wstępnym p. dyrektor Maria Bielska-Kahan. Następnie kolejno goście: p. burmistrz Jan Makowski, mjr Maciej Mazurkiewicz, który w imieniu nieobecnego generała Andrzeja Knapa odczytał gratulacyjny i pełen życzeń list, p.wizytator Grażyna Samborek oraz dyrektorki szkół SP nr 1 p. Joanna Kostecka i SP z Żębocina p. Renata Naleźnik. W dalszej części nastąpiła prezentacja osiągnięć Gimnazjum za ostatni rok, a następnie uroczyste ślubowanie klas pierwszych, poprowadzone przez p. Annę Kwapień. Kolejnym etapem przebiegu była krótka prezentacja konkursów jakie miały miejsce w ostatnim czasie oraz rozdanie nagród ich laureatom. Do konkursów należały: Wiedzy o Patronie, plastyczny Mój Patron, literacki "Radość czytania", chemiczny, oraz dwa w dziedzinie języka angielskiego. Ciekawym i oryginalnym punktem programu była projekcja filmowa, dotycząca bł. Jozefa Pawłowskiego, przygotowana przez uczniów klasy II e pod kierunkiem p. Anny Wojtusik. Film prezentował osobę naszego rodaka , w myśl sentencji dotyczącej wzorców osobowych i autorytetów. Ukazywał koleje losu: czas edukacji , drogę kapłańską, działalność duszpasterską, wychowawczą aż po czas obozowego uwięzienia i męczeńskiej śmierci w Dachau. Dokument ten poruszył i wywołał potrzebę zabrania głosu p. Henryka Pomykalskiego - dyrektora Zespołu Szkół w Piotrkowicach. Wyraził swe uznanie dla dokonań ks. Pawłowskiego jak również pochwalę dla rzetelnego przygotowania filmu. Jednocześnie zachęcił twórców do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na dokument. Na koniec wystąpił zespół "Czasza" - nasi goście z 6 Brygady Desantowo- Szturmowej. Po wysłuchaniu, bardzo melodyjnych i dobrze brzmiących utworów, goście i gospodarze udali się na poczęstunek, przygotowany przez członków Rady Rodziców.