13.10.2014 r.
Dzień Patrona i uroczystość ślubowania klas pierwszych

W poniedziałek 13 października 2014 r. już od trzeciej godziny lekcyjnej miały miejsce zajęcia poświęcone naszemu Patronowi – 6 Brygadzie Powietrznodesantowej oraz gen. S. Sosabowskiemu. Na sali gimnastycznej rozgrywał się kilkugodzinny Turniej Trójklasowy, podczas którego przedstawiciele wszystkich klas wykazywali się wiedzą, sprawnością sportową oraz efektem umiejętności plastyczno-konstruktorskich, prezentując samodzielnie wykonane modele samolotów.

Podczas dużej przerwy komisja konkursowa oceniała, tematycznie związany z Patronem, wystrój klas oraz gazetki informacyjne. Ostatnim elementem programu była konkurencja puszczania przez klasy miniaturowych modeli spadochronów.

Zwieńczeniem Dnia Patrona było uroczyste ślubowanie klas pierwszych. O godz. 17.00 odbyła się msza św. Po niej, w asyście kompanii honorowej 6 Brygady, pierwszoklasiści, ich rodzice oraz nauczyciele, zgromadzili się na płycie proszowickiego Rynku, by dopełnić tradycji przyrzeczenia .

Zapadający zmrok i płonące pochodnie, które w szpalerze trzymali starsi uczniowie, dodawały chwili głoszenia roty, nastrój podniosłości i powagi

Po ślubowaniu uczniowie klas pierwszych i ich rodzice wysłuchali szereg życzeń. Jako pierwsza złożyła je Dyrektor Gimnazjum Maria Bielska-Kahan. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Warso, przedstawicielka Wychowawców Iwona Marzec, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic Jan Makowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Szaleniec.

Tak zakończył się pierwszy dzień poświęcony pamięci Patrona, będący równocześnie integralną częścią obchodów Święta Szkoły.


Alicja Chuchmacz