28.10.2010 r.

Dzień Patrona

Przypadające z końcem października Święto Szkoły zostało, tego roku, zastąpione Dniem Patrona. Za pomysłem tej zamiany stała idea mocniejszego zaakcentowania obecności i roli Patrona, a przede wszystkim głębszego poznania, zwłaszcza przez klasy pierwsze, historii, tradycji i charakteru bieżących zadań 6 Brygady Powietrznodesantowej. Służyły temu zajęcia: projekcja filmu Honor generała, międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Patronie, Turniej Wiedzy o Patronie, prezentacje poświęcone Brygadzie oraz pokazy sztuk walki i pokaz spadochronowy.
    Pomiędzy zajęciami, o godz 10.30. na sali gimnastycznej odbył się apel. Uczestniczyli w nim, wraz z młodzieżą i gronem pedagogicznym naszej szkoły, przedstawiciele 6 Brygady Powietrznodesantowej: mjr Wojciech Ciborowski, kpt Sylwester Nicpoń oraz por. Ewa Szałańska. Gościem honorowym był gen Jerzy Wójcik. Przybył również gospodarz naszego miasta  burmistrz Jan Makowski oraz pracujące w przeszłości  w naszym gimnazjum nauczycielki; Helena Sadowska i Regina Gregorczyk. 
    W wygłoszonym na początek słowie p. dyrektor Maria Bielska – Kahan przypomniała o wspólnych korzeniach 6 Brygady i naszej szkoły. Odwołała się również do roli historii i tradycji, podkreślając ich fundamentalne znaczenie nie tylko dla społeczności szkolnej, ale każdego Polaka. Przedstawiła ideę uroczystości oraz przebieg kolejnych etapów jej programu. Podkreśliła również rolę współpracy z Patronem:
...Jesteśmy wdzięczni i dumni, że 6 Brygada Powietrznodesantowa  uczestniczy w ważnych momentach życia naszej szkoły. Że uczniowie mogą naocznie – biorąc udział w uroczystościach, wyjazdach do jednostki, spotkaniach z żołnierzami – głębiej poznać czym są wartości: Ojczyzna, honor, odpowiedzialność, poświęcenie. Wyrażamy radość, że nasz Patron wpisuje się w historię i tradycję szkoły, tworząc fundament ciągłości, trwałości i tożsamości naszej wspólnoty.
    Ciepłe słowa usłyszeliśmy również od gen. Jerzego Wójcika, który, między innymi, wyraził uznanie, że współpraca  naszej szkoły z Patronem jest wciąż żywa i przebiega w różnorodnych formach. Głos zabrał również  burmistrz Jan Makowski, nie szczędząc pochwał zarówno kadrze nauczycielskiej jak uczniom.

Część popołudniowa programu rozpoczęła się o godz 17.00 mszą św. sprawowaną w intencji społeczności Gimnazjum oraz żołnierzy 6 Brygady. Zaraz po niej nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych na płycie proszowickiego Rynku. Do splendoru  i wyjątkowej oprawy przyczyniła się obecność asysty – kompanii honorowej 6 Brygady wraz  z pocztem sztandarowym. Dodatkowym elementem, które nadało ślubowaniu niecodzienną scenerię  były trzymane przez uczniów, ustawionych w szpalerze, płonące pochodnie. Na tle ciemnego, wygaszonego od blasków latarni rynku, w pełnym skupienia i poczucia wagi tej chwili – rozpoczęło się ślubowanie. Tekst przyrzeczenia odczytał wicedyrektor p. Wojciech Musiał. Ceremoniał poprowadziła p. Karolina Barnaś. Po złożeniu przysięgi, nowym uczniom naszej szkoły złożyła życzenia p. dyrektor, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice p. Jan Makowski, następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kaja Nowakowska oraz przedstawicielka wychowawców klas pierwszych p. Iwona Marzec.

Alicja Chuchmacz