25.09.2010r.
Święto 6 Brygady Powietrznodesantowej – relacja
 

    Na wrzesień, w rocznicę utworzenia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, przypada Święto Patrona Gimnazjum w Proszowicach. W roku bieżącym dwudniowe obchody tego Święta były szczególnie uroczyste. A to za sprawą reorganizacji. Od 1 lipca Brygada Desantowo-Szturmowa zmieniła dotychczasową nazwę na 6 Brygadę Powietrznodesantową, powracając tym samym do chlubnych tradycji polskich spadochroniarzy dowodzonych przez generała Stanisława Sosabowskiego .
    W uroczystościach wzięły udział delegacje uczniów Gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym oraz nauczyciele: wicedyrektor Wojciech Musiał, Karolina Skrzypiec, Alicja Chuchmacz i Monika Kaczmarczyk. Pierwszego dnia obchodów tj. 24 września – Święto Brygady rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy, odprawiona w kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie. Główna część czwartkowych obchodów – uroczysty Caprztyk, miał miejsce w siedzibie dowództwa i sztabu 6 Brygady przy ulicy Wrocławskiej. Przed pomnikiem Patrona 6 Brygady gen. S. Sosabowskiego zebrali się: dr Zbigniew Włosowicz- podsekretarz stanu polityki obronnej MON, gen. bryg. Andrzej Knap-Dowódca  6 BPD wraz z kadrą dowódczą i sztabem Brygady, byli dowódcy 6 BPD, dowódcy poszczególny batalionów Brygady, kombatanci i weterani, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, jak również delegacje z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.
    Uroczystość przebiegała w asyście kompanii honorowej. Podczas apelu poległych przywołano pamięć o wszystkich spadochroniarzach, którzy zginęli na frontach II wojny światowej, poligonach, zrzutowiskach, podczas wykonywania zadań służbowych, misji wojskowych na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie. Zgodnie z ceremoniałem apel poległych zakończyła salwa honorowa.
    Ostatnim elementem uroczystości było złożenie pod pomnikiem Patrona 6 BPD okolicznościowych wieńców i wiązanek kwiatów przez dowództwo Brygady, kombatantów, weteranów, młodzież, a także zagranicznych gości. Drugi dzień obchodów rozpoczął się uroczystością na placu apelowym 16 batalionu powietrznodesantowego. Wśród gości znaleźli się: generałowie Brygady, byli dowódcy Dywizji i Brygady, prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, sympatyzujące z Brygadą bractwa i stowarzyszenia oraz weterani, kombatanci, delegacje zagraniczne, rodziny i przyjaciele żołnierzy.
    Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie aktu mianowania płk Bogdana Tworkowskiego na dowódcę 6 BPD. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. Andrzej Knap, z dniem 1 października obejmie stanowisko zastępcy dowódcy 2 korpusu zmechanizowanego w Krakowie. Obydwaj dowódcy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Podczas uroczystości nagrodzono kilkudziesięciu żołnierzy Gwiazdą Afganistanu oraz medalami resortowymi. Na koniec części oficjalnej, zgodnie ze zwyczajem, kompania honorowa odprowadziła wszystkich zebranych gości pod pomnik Patrona 16 BPD gen. bryg. Mariana Zdrzałki. Tam złożono okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów.
    Ostatnim punktem programu był festyn na Krakowskich Błoniach, w czasie którego honorowym gościem był Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich. Podczas festynu spadochroniarze wykonali „desant na Kraków”, prezentując swoje wyszkolenie spadochronowe i taktyczne. Ciekawym punktem programu pokazów był tzw. „szturm na obiekt”. Dużym zainteresowaniem, zarówno gimnazjalistów jak krakowian, cieszyły się pokazy technik walki wręcz oraz sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Dodatkową atrakcją były koncerty w wykonaniu: Artystów Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego, Jacka Dewódzkiego „Jacek i Placek” oraz Zespołu 6 BPD Czasza. Dla smakoszy żołnierskiego menu znalazły się bigos i grochówka.
    Na koniec uczniowie wraz z opiekunami wykonali serię pamiątkowych zdjęć i trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do Proszowic.

Alicja Będkowska - Chuchmacz