03.09.2012
Początek roku szkolnego w proszowickim Gimnazjum

W poniedziałek 3 września spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie. Najpierw  na mszy św. o godz. 8.00. Później w murach szkoły. Gdy ucichł gwar, wywołany wymianą letnich wrażeń i ciekawością, nastąpiła część oficjalna. Po wejściu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu narodowego hymnu wszyscy z uwagą skupili się na wysłuchaniu powitalnego przemówienia p. dyrektor Marii Bielskiej-Kahan. W pierwszych jej słowach zabrzmiało przypomnienie, że zarówno uczniowie jak nauczyciele, w trudach związanych z nauką i pracą, tworzą wspólnotę o szerszym i głębszym znaczeniu. Odśpiewanie hymnu narodowego, uzmysławia że oświata, czyli nauka  i wychowanie to sprawa rangi państwowej. Bo jak powiedział Jan Zamoyski „takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Żyjemy w III Rzeczypospolitej i my nauczyciele, poświęcając swoje życie zawodowe, i wy uczniowie, uczący się w różnych szkołach przez kilkanaście lat swojego młodego życia, od  przedszkola po ukończenie studiów kształtujemy naszą wspólną rzeczywistość. Walczymy o jakość i godność życia wszystkich Polaków.
Pani dyrektor podkreśliła także rolę wspólnoty jaką tworzymy, zaznaczając, że fakt ten wiąże się z przestrzeganiem określonych reguł, zasad. Tak, by każdy w szkole czuł się bezpiecznie i dobrze. Bardzo mocno zaakcentowała również wielką wagę tego etapu edukacji, jakim jest poziom gimnazjum, przypominając, że jest to ostatni etap nauczania ogólnokształcącego. Życzyła, by czas ten dobrze wykorzystać i trafnie ocenić swoje predyspozycje, umiejętności, zdolności.
Szczególne życzenia otuchy usłyszeli, trochę tego dnia zagubieni, pierwszoklasiści. Poznali również ofertę różnych zajęć, do których zostali zaproszeni i zachęceni przez p. dyrektor. Zdrowia, pogody ducha, pomysłowości i wytrwałości. Te z kolei życzenia skierowane były do nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów.
Na koniec usłyszeliśmy jeszcze o tegorocznych zmianach kadrowych. W związku  z nimi w naszej społeczności powitaliśmy księdza Marcina Żuchowicza. Natomiast pożegnaliśmy się z germanistką p. Anną Głąbicką i polonistką Martą Regnowską. Po uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami,  podczas których poznawali porządek i organizację roku szkolnego oraz najbliższych dni w szkole.
Alicja Chuchmacz