01.09.20011 r.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą. Następnie wszyscy udali się na oficjalne spotkanie w szkole. Tutaj po wystąpieniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu pani dyrektor Maria Bielska – Kahan przeszła do słów powitań oraz krótkiej prezentacji naszego Gimnazjum, kierując ją szczególnie do uczniów klas pierwszych. Przypomniała także, podkreślając ogromną rolę uczniów, czym jest szkoła: Szkoła to miejsce kształtowania ludzkich postaw i charakterów. Tu uczymy się obowiązkowości i współpracy. Wiele w tym względzie zależy od pedagogów, ale wydaje się, że jednak najwięcej od Was samych. To Wy tworzycie społeczność, w której powinny panować pozytywne i twórcze relacje. Tylko dobra, przyjazna atmosfera sprzyja owocnej pracy. Wzajemna otwartość, zaufanie do nauczycieli także niezmiernie ułatwiają osiąganie celów dydaktycznych. Dlatego wszyscy postarajmy się stanąć na wysokości zadania.          
W dalszej części przyszedł czas na życzenia. Zatem nauczyciele usłyszeli, miedzy innymi, o pogodzie ducha, optymizmie, kreatywności, autorytecie wśród uczniów i ich rodziców. Do uczniów klas pierwszych padły słowa wsparcia, zapewnienia pomocy jak i życzenie znalezienia dobrej serdecznej atmosfery. Uczniowie klas drugich usłyszeli przesłanie o właściwym wykorzystaniu najbliższych miesięcy, wyciągnięcie wniosków z sukcesów i porażek minionego roku, by wykorzystać je do rozwoju i poprawienia wyników. Natomiast trzecioklasistom dyrekcja zwróciła uwagę na czekający ich w nowej formule egzamin. Życzyła sukcesu na tej pionierskiej drodze, a także trafnego wyboru przyszłej szkoły. Pozdrowienia otrzymali rodzice. Z równoczesnym przesłaniem umiejętnego motywowania swoich dzieci w kierunku odpowiedzialnego traktowania nauki i szkoły. Życzenia usłyszeli również wszyscy niepedagogiczni pracownicy gimnazjum. Pani dyrektor podkreśliła wagę i rolę ich pracy, zapewniając że wszyscy razem tworzymy zgrany zespół, dzięki czemu łatwiej pokonywać wszelkie trudności, których przecież na co dzień nam nie brakuje.                                 
Inaugurujące nowy rok szkolny, słowo pani dyrektor zakończyło hasło, które wpisuje się w tegoroczną ideę zalecaną przez Ministra Edukacji Narodowej - Katarzynę Hall - mianowicie SZKOŁA Z PASJĄ:
NIECH MURY NASZEGO GIMNAZJUM OPUSZCZAJĄ ŚWIETNIE WYEDUKOWANI
AMBITNI ABSOLWENCI, POTRAFIĄCY Z POWODZENIEM STAWIĆ CZOŁO
WYMOGOM WSPÓŁCZESNOŚCI
Po spotkaniu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie poznali organizację roku szkolnego i rozkład zajęć. Nauczyciele przypomnieli także o rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, a także zbliżającej się rocznicy bitwy pod Proszowicami, w której, w najbliższy piątek uczestniczyć będzie delegacja naszej młodzieży.
Każdy rok szkolny niesie zawsze ze sobą zmiany - podobnie i bieżący. Do Grona Pedagogicznego dołączyły nowe panie: Lucyna Nieczytaiłow, która będzie pełnić funkcję  szkolnego pedagoga oraz Aleksandra Kahan jako psycholog.

 

                                                                                                                                Alicja Chuchmacz