1 września 2010 r.

Początek roku szkolnego

 Nowy rok szkolny rozpoczął się, w środę pierwszego września, mszą świętą o godz. 8.00. Po niej, w szkole na sali gimnastycznej, nastąpiła oficjalna uroczystość. W powitalnym wystąpieniu p. dyrektor Maria Bielska-Kahan podkreśliła wagę wydarzeń, jakie miały miejsce tego roku, zaznaczając, że nie był to czas łatwy dla społeczeństwa. Przypomniała zmagania z ciężką zimą, dramatyzm spowodowany powodzią oraz katastrofę Smoleńską. Wspomniała również o ważnych rocznicach historycznych jak:30 lecie powstania Solidarności, wybuch Powstania Warszawskiego i II Wojny Światowej. Następnie skierowała życzenia do uczniów, zaczynając od trzecioklasistów. Podkreśliła, że będzie to dla nich trudny rok wyboru dalszej drogi edukacji. Życzyła jednocześnie, by był on trafny, a zmaganiom w nauce towarzyszyła cierpliwość i wytrwałość. Klasy drugie, jako już w pełni zintegrowane, usłyszały życzenia „wysokich lotów” w nauce, twórczym działaniu i rozwoju. Klasy pierwsze usłyszały słowa otuchy i zachęty wraz z zapewnieniem o bezpieczeństwie, godnym traktowaniu, możliwości rozwoju talentów. Podziękowania za obecność i życzenia dobrej współpracy odebrali, uczestniczący w uroczystości, rodzice klas pierwszych. Natomiast zaangażowania, cierpliwości, ciekawych i twórczych pomysłów, p. dyrektor życzyła wszystkim nauczycielom. Po uroczystości uczniowie spotkali się z wychowawcami, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego jak również wymienić powakacyjne wrażenia.