03.09.2014 r.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w 75 Rocznicy bitwy pod Proszowicami3 września delegacje wszystkich klas wzięły udział w uroczystości upamiętniającej bitwę pod Proszowicami. Wydarzenie to miało miejsce w nocy z 6 na 7 września 1939r. W potyczce poległo 122 żołnierzy, wchodzących w skład 55 Dywizji piechoty Armii Kraków, utworzonej ze śląskich batalionów rezerwowych Obrony Narodowej. Żołnierze polegli na proszowickiej Ziemi byli w przeważającej mierze młodymi ludźmi z okolic: Żor, Olkusza, Wadowic, Katowic i Pszczyny.
Wspomnienie tego wydarzenia, w postaci obchodów Rocznicy, jest najważniejszą uroczystością publiczną o wymiarze patriotycznym, jaka odbywa się w mieście Proszowice. Do licznie zgromadzonych uczestników należeli jak co roku: kombatanci, służby mundurowe, władze miejskie i powiatowe, przedstawiciele urzędów ,instytucji, stowarzyszeń i organizacji.Duże grono stanowili również uczniowie lokalnych i okolicznych szkół wraz z dyrekcją i delegacjami nauczycieli.

O godz. 11.00 zebrani, uroczyście, ze sztandarami, pocztami, w asyście Kompanii Honorowej 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, wkroczyli do kościoła parafialnego. Tam odbyła się msza święta w intencji poległych sprawowana przez ks. Tomasza Szota.                                           

Po niej, przy akompaniamencie marszów orkiestry ”Błysk” z Żębocina, nastąpił przemarsz na cmentarz. Po powitaniu uczestników, głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Proszowice Jan Makowski. Przypomniał najważniejsze fakty związane z II wojną światową oraz okoliczności w jakich stoczona została wspominana tego dnia bitwa. Podkreślił także znaczenie pamięci pokoleń o tamtych wydarzeniach, powołując się na słowa Jana Pawła II Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę. Na koniec, zwracając się do wszystkich, w kontekście wspomnienia poległych żołnierzy, zaapelował: Pamiętajmy!, należy im się szacunek, pamięć i hołd.

Po przemówieniu, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar bitwy. Kilkuosobowe delegacje, uprzednio rekomendowane przez p. Małgorzatę Płyś, składały wiązanki na ręce przedstawiciela 6 Brygady, który przy wtórze dźwięku wojskowego bębna, składał je przy obelisku.                                    

W imieniu naszej szkoły wystąpiła p. dyrektor Maria Bielska- Kahan, Michał Czernik oraz przedstawiciele klasy 3a. Ostatnią częścią uroczystości był Apel Poległych zakończony salwą honorową.

Alicja Chuchmacz
Galeria zdjęć (zobacz)