22.03.2013
Projekt eTwinning w języku niemieckim – Meine Schule und meine Klasse

W lutym 2013r. nasze gimnazjum zrealizowało ze szkołami partnerskimi z Turcji i Estonii projekt edukacyjny w języku niemieckim „Moja szkoła i moja klasa” za pośrednictwem Internetu. Uczniowie klas 1b, 2e, 3e i 3f porozumiewali się z rówieśnikami z Turcji i Estonii w języku niemieckim i wykorzystywali komputer, Internet, oprogramowanie, aparat cyfrowy – po przedstawieniu się wykonali prezentację o szkole.
Celem projektu było doskonalenie znajomości języka niemieckiego, poznanie rówieśników z krajów partnerskich, nabycie wiedzy o szkołach w Turcji i Estonii, uświadomienie różnic i podobieństw dotyczących szkół, rozwinięcie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego.
Dagmara Kubik
Meine Schule und meine Klasse (zobacz)