17.12.2013 r.

SPOTKANIE GIMNAZJALISTÓW Z LEKARZEM

    17 grudnia na sali gimnastycznej miało miejsce spotkanie uczniów klas trzecich z doktorem Wojciechem Skuchą. Odbyło się w ramach zajęć doradztwa zawodowego z inicjatywy prowadzącego w naszej szkole ten typ spotkań – pana Adama Pióro.
    Po przedstawieniu się i omówieniu etapów swojej edukacji w zakresie medycyny gość poruszył dwa zasadnicze tematy. Były to specyfika zawodu oraz profilaktyka nowotworowa.
    Uczniowie poznali zarówno zakres obowiązków związanych z nauką i pracą lekarza jak również podstawowe zasady etyki oraz predyspozycji, jakimi winne cechować się osoby, decydujące się na tą profesję. Doktor Skucha podkreślał przede wszystkim znaczenie takich cech i postaw jak: pokora, empatia, wyrozumiałość. Przytaczał również przykłady ze swojego życia, które utwierdziły go w przekonaniu, że w tym zawodzie człowiek pozostaje wciąż na drodze poznawania i uczenia się.
    W części drugiej poruszył powszechnie występujący problem palenia tytoniu, podkreślając zastraszającą w Polsce liczbę ofiar tego nałogu. Przedstawił również szkodliwość i wszelkie minusy płynące z faktu palenia. Wskazywał także kierunki, możliwości wyjścia z uzależnienia. Apelował do młodzieży ostrożność w kontakcie z nikotyną, podkreślając, że palenie jest równie niebezpiecznym nałogiem jak wszelkie inne prowadzące do śmierci.
    Podczas spotkania gimnazjaliści mieli również okazję zapoznać się z publikacjami przyniesionymi przez gościa. Dotyczyły dawnych metod leczenia oraz narzędzi medycznych stosowanych w przeszłości.
    Trzecioklasiści w skupieniu i z uwagą słuchali doktora Skuchy. Przemawia to zatem za potrzebą i zasadnością organizacji takich spotkań, co też planuje w przyszłości ich pomysłodawca, specjalista od doradztwa zawodowego w naszej szkole, pan Adam Pióro.

Alicja Chuchmacz