Proszowice, 29.04.2016


Spotkanie z kuratorem sądowym

27 kwietnia do naszego Gimnazjum przyjechało dwóch kuratorów sądowych z Rejonowego Sądu Rodzinnego, panie: Anna Potocka i Magdalena Czerwiec. Uczniowie podzieleni na cztery grupy wzięli udział w spotkaniach, podczas których mogli się dowiedzieli się o konsekwencjach swoich niektórych zachowań. Wagarowanie, niszczenie mienia szkolnego i publicznego, palenie papierosów czy wyłudzenia nawet niewielkich kwot pieniężnych od kolegów, mogą się skończyć sprawą w sądzie i nadzorem kuratora. Za nieco cięższe przewinienia można trafić do Młodzieżowego Domu Wychowawczego a ostatecznie do Zakładu Poprawczego. Niektórych mogła zdziwić informacja, że osoby nieletnie znajdują się pod nadzorem Sądu nie do osiemnastu lat, a do dwudziestego pierwszego roku życia.