10.01.2012
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” UDZIAŁ GIMNAZJALISTÓW W PROJEKCIE UNICEF

„Wszystkie kolory świata” to globalny projekt UNICEF prowadzony w polskich szkołach. Do akcji zaproszeni są uczniowie, których zadaniem jest przygotowanie charytatywnych lalek, których koszt sprzedaży równy jest kwocie szczepionki ratującej życie dzieciom w Sierra Leone. Każdego roku ponad 1,5 mln dzieci umiera tam z powodu chorób, którym można zapobiec stosując szczepionki. UNICEF planuje objąć programem szczepień wszystkie dzieci w Sierra Leone, by zmniejszyć wskaźnik ich śmiertelności w tym kraju. Nasze Gimnazjum, a konkretnie uczniowie klasy 2b oraz członkowie koła historycznego, pod kierunkiem Iwony Marzec już od dwóch lat współpracują z UNICEF. Włączają się w oryginalne projekty, za którymi idą pomysły ciekawych zajęć, akcji, działań. Również i tym razem przyłączyli się do inicjatywy. Praca odbywała się etapami. Pierwszym krokiem było zapoznanie się z projektem i wybór dowolnego kraju świata oraz zebranie o jego mieszkańcach, jak największej ilości informacji. Następnie według wzoru wykroju przekazanego przez UNICEF przygotowywali lalki, zwane potocznie szmaciankami. Myliłby się ktoś jednak, sądząc, że to byle jakie zabawki. Inwencja twórcza uczniów jest godna podziwu. Zabawki miały ciekawe ozdoby, często długie włosy, barwne stroje i niekiedy fantazyjne nakrycia głowy. W dodatku, co ciekawe, każda z nich posiadała, wypełniany przez uczniów „akt urodzenia”, wysłany przez UNICEF. W dokumencie tym wpisywali dane: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej...hobby. Tym samym lalki zyskały tożsamość i osobowość. W poniedziałek, 9 stycznia 2012 r. uczniowie zaprezentowali na sali gimnastycznej efekty tej pracy. Przedstawili jednocześnie swoim kolegom i koleżankom cel i ideę projektu. Ostatnim jego etapem była sprzedaż lalek. Część z nich wykupili uczniowie, którzy je wykonali. Inne zakupione zostały przez nauczycieli lub klasy. Warto dodać, że „lalkowy” projekt miał jeszcze jeden pozytywny akcent - gimnazjalistom pomagali w tym działaniu rodzice, dziadkowie, czy rodzeństwo. Zatem praca przy wykonaniu lalek miała wymiar wspólnotowy i jednoczący.

Alicja Chuchmacz