22 maja 2009 r.


Finowie byli trzy dni

W poniedziałek 18 maja przybyła do Proszowic grupa młodzieży wraz z opiekunami z fińskiego gimnazjum Kajaani Lyseo. To już trzeci zagraniczny zespół goszczący w murach naszej szkoły. Grupa składała się z wicedyrektora Kalevi Saarinen, dwóch nauczycielek Merji Seppanen i Miry Fordell oraz ośmiu uczniów - Kerttu, Veera, Lauri, Miro, Linda, Milla, Meri i Maija. Goście przyjechali na zaproszenie Powiatu, a ściślej pana Edwarda Fryta, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który utrzymuje kontakty z Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Fińskiej w Kajaani (środkowa Finlandia). Urząd Gminy i Miasta w porozumieniu z Gimnazjum zorganizował pobyt gości. Uczniowie i opiekunowie mieszkali w domach gimnazjalistów. W uroczystym przywitaniu Finów uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Jan Makowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edward Fryt, kierownik ZEAOZiS Wojciech Ogar, Dyrektor Gimnazjum w Proszowicach Maria Bielska - Kahan, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 z panią Marią Kieruzal oraz proszowiccy gimnazjaliści z klas drugich i trzecich. Nad wszystkim czuwała pani Izabella Krzywkowska - koordynator programu Comenius. Uczniowie Szkoły Podstawowej zatańczyli poloneza i krakowiaka, wzbudzając entuzjazm wśród wszystkich zebranych. Jedna z dziewcząt z fińskiej szkoły zaśpiewała współczesną piosenkę. Gospodarze zadbali o upominki. Goście z Finlandii uczestniczyli w lekcji języka angielskiego, którą prowadziła pani Magdalena Pięta oraz matematyki z panem Krzysztofem Chmurą, obejrzeli szkołę, spotkali się również z nauczycielami. Wtorkowy wieczór spędzili z gimnazjalistami na karaoke, ucząc się poloneza oraz prezentując nam swój taniec ludowy. Wszystko zakończyło się dyskoteką. Nawiązały się nowe przyjaźnie, czemu sprzyjała świetna znajomość języka angielskiego wśród młodych ludzi z Polski i Finlandii.
W czasie trzydniowego pobytu nauczyciele i uczniowie z zagranicy zwiedzili Proszowice, Wieliczkę i Kraków.