17.12.2013 r.
Świadomi Europejczycy

Gimnazjaliści poszerzają wiedzę na temat Unii Europejskiej

Już od 2013 roku trwa współpraca naszej szkoły z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie. W ramach projektu, zakładającego poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej, klasy 2C i 2D uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez pracowników tej instytucji.
                                           
Jedno z nich miało miejsce 17.12.14r. w naszej szkole. Były to zajęcia o charakterze warsztatowo - wykładowym z zastosowaniem materiałów aktywizujących uczestników w postaci: quizów, krzyżówek, filmów informacyjno - promocyjnych.                       

Ich cel to zarówno poszerzenie wiedzy o Unii jak również pogłębienie świadomości funkcjonowania w europejskim kręgu kulturowym. Zajęcia tego typu są planowane również w przyszłości, a ich koordynacją zajmuje się pani Sylwia Szywalska.
Alicja Chuchmacz