14.06.2013
Projekt eTwinning w języku niemieckim  Meine Stadt, deine Stadt, unsere Stadt

W czerwcu 2013 r. zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego w języku niemieckim „Moje miasto, twoje miasto, nasze miasto” założonego i koordynowanego przez nasze gimnazjum oraz szkołę partnerską z Francji. Oprócz założycieli w projekcie za pośrednictwem Internetu wzięli udział także partnerzy z Finlandii, Turcji i Grecji. Uczniowie klas 1b, 2e i 3e przedstawili się, wykonali prezentacje swojego domu/mieszkania i pokoju oraz zaprezentowali przewodnik po Proszowicach. Gimnazjaliści porozumiewali się w języku niemieckim – poznali swoich rówieśników z krajów europejskich, ich otoczenie, wymienili się opiniami.
Celem projektu było doskonalenie znajomości języka niemieckiego, poznanie rówieśników z krajów partnerskich, pogłębienie znajomości realiów krajów europejskich, porównanie życia codziennego w europejskich miastach, rozwinięcie postawy akceptacji i tolerancji dla innych kultur, zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego i rozwinięcie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych.
                                                                                                                          Dagmara Kubik

Prezentacja (pdf) (zobacz)