Proszowice, 25.09.2013 r
Europejski Dzień Języków w Gimnazjum

    Z okazji Europejskiego Dnia Języków, w środę 25.09.13 r. w naszej szkole, miały miejsce oryginalne zajęcia języka niemieckiego dla klas pierwszych. Odbyły się w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Deutsch–Wagen-Tour.
    Wyżej wymieniony projekt zakłada promocję nauki języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży. Jego realizacja stawia na przeprowadzanie zajęć przy użyciu niekonwencjonalnych form i metod. Są nimi przede wszystkim warsztaty oparte na konkursach, grach i zabawach.

    Taki właśnie przebieg miały środowe zajęcia, przeprowadzone przez przedstawicielkę Instytutu Goethego z Krakowa germanistkę i koordynatorkę projektu Joannę Lay. Podczas nich uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością języka niemieckiego, uczestnicząc w konwersacjach indywidualnych oraz międzygrupowych.
    Oprócz wiedzy językowej uczniowie skonfrontowali swoje talenty plastyczne, podczas rozstrzygnięcia konkursu na plakat pod hasłem „Europejski Dzień Języków”. Spotkanie łączyło walory poznawcze z dobrą zabawą. Na zachętę wszyscy uczestnicy, nie tylko zwycięzcy konkursów, otrzymali drobne upominki od prowadzącej.
    Po zakończonych zajęciach miało miejsce spotkanie dyrektor Gimnazjum Marii Bielskiej–Kahan, wicedyrektora Wojciecha Musiała oraz organizatorek, a zarazem germanistek, Dagmary Kubik i Edyty Płanety z prowadzącą Joanną Lay. Dyskutowano o motywacji do nauki języka niemieckiego wśród gimnazjalnej młodzieży, jego popularności względem języka angielskiego oraz ciekawych ofertach nowych metod i form pracy, jakie dla germanistów i uczniów przygotował Instytut Goethego i pozostali partnerzy projektu.