Proszowice, 13.05.2013 r
KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

     W związku z organizowanym w Gimnazjum w Proszowicach  Dniem Europy odbył się KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę o Niemczech i innych krajach niemieckiego obszaru językowego oraz sprawdzić swoje umiejętności językowe. Celem konkursu było wzmocnienie motywacji do nauki języka niemieckiego, zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie .
Konkurs polegał na wypełnieniu pisemnego testu w języku niemieckim składającego  się z zadań zamkniętych i otwartych. Test trwał 40 minut i  miał na celu sprawdzenie znajomości realiów krajów niemieckojęzycznych.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Michał Bździuła, Pamela Ciejka, Sylwia Jędras, Patrycja Wąsowicz
II miejsce- Małgorzata Kanik, Maria Popko, Justyna Warchoł
III miejsce- Ewelina Czekajska, Patrycja Sroga

Organizatorzy konkursu: Dagmara Kubik, Agnieszka Wojtusik, Edyta Płaneta