08.04.2011

Od 15 grudnia 2010 do 28 lutego 2011 24 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF „Dostrzec innych”. Celem projektu było uświadomienie  i poinformowanie młodzieży o tym jakie katastrofy mają miejsce i jak wpływają one na życie milionów ludzi na ziemi. Niezwykle ważne było też uwrażliwienie na potrzeby innych. Uczniowie pracowali w czterech grupach, z których każda zajmowała się innym problemem: edukacją, żywnością, wodą pitną i pomocą humanitarną. Spotykaliśmy się raz w tygodniu po 1-2 godziny (również w ferie zimowe). Wykonywaliśmy m.in. plakaty informujące o klęskach humanitarnych, plakaty w jaki sposób można pomóc dzieciom w zagrożonych rejonach i prezentację multimedialną. Podsumowaniem naszej akcji była przeprowadzona zbiórka pieniędzy wśród uczniów całej szkoły. Udało się nam zebrać kwotę 645 zł, którą przekazaliśmy na konto UNICEF  z przeznaczeniem na „ratowanie życia dzieci”.

Iwona Marzec