16.10.2013 r.

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Miechowie


    W środę 16.10.13 r. o godz. 9.00. w Centrum Kultury i Wypoczynku odbyło się spotkanie, na którym uczniowie klas trzecich naszej szkoły oraz młodzież Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych miała okazję poznać problematykę rozpoznawania predyspozycji zawodowych. Spotkanie prowadziły przedstawicielki Ośrodka Szkolenia Zawodowego z Miechowa oraz doradca zawodowy z Niepołomic. Zagadnieniami jakie zostały poruszone były najważniejsze kwestie związane z planowaniem kariery zawodowej.
    Uczniowie dowiedzieli się o podstawowych zasadach wyboru przyszłej profesji. Poznali również etapy postępowania w kierunku jej osiągnięcia. Dzięki testom, które otrzymali do wypełnienia, mogli wstępnie rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Oprócz tego, dzięki prowadzącym, dowiedzieli się czym są Ochotnicze Hufce Pracy i jaką mają ofertę dla Młodych. Tu przedstawione zostały działania systemowe OHP, czyli realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet i Działanie. W ramach realizacji projektu na terenie naszego kraju powstała już sieć młodzieżowych Centrów Kariery(MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków szkolenia Zawodowego (OSZ). To sprawić ma, że zwiększy się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń. Szczególnie jeśli chodzi o młodzież znajdującą się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i wsiach. Dużym plusem spotkania była bogata oferta atrakcyjnych materiałów informacyjnych: ulotek, broszur, prospektów. Były one dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczniów.