Kompetencje Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 1/17/18 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców
Uchwała nr 2/17/18 w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Uchwała nr 3 w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Uchwala nr 4 na temat zestawu podręczników i materiałów pomocniczych    
Uchwala nr 5 w sprawie opinii na temat organizacji 4 godziny wf
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach do Rady Rodziców w sprawie możliwości korzystania z funduszy Rady Rodziców bez konieczności każdorazowego zapytania
Program Wychowawczo-Profilaktyczny

OFERTA INDYWIDUALNA UBEZPIECZENIA NNW - DZIECI, UCZNIÓW I STUDENTÓW - NR POLISY
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli