13 maja 2009 r.

Spotkanie z Janem Makowskim - debata o przyszłości

W proszowickim Gimnazjum, w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie i programu Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, odbyło się spotkanie klas pierwszych z Burmistrzem Gminy i Miasta Proszowice. Tematem debaty była realizacja zadań samorządu terytorialnego oraz zamierzenia na przyszłość. W czasie ożywionej dyskusji, młodzież zadawała ogólne i szczegółowe pytania dotyczące bieżących problemów. Mówiono też o planach inwestycyjnych, również tych, które bezpośrednio dotyczą naszej szkoły.