Christmas Songs

20 grudnia 2010 roku w naszej szkole odbył się III Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim „Christmas Songs”. W konkursie wzięło udział pięć szkół z naszej gminy: Szkoła Podstawowa z  Żębocina, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Proszowic, Szkoła Podstawowa ze Stogniowic, Gimnazjum z Ostrowa oraz Gimnazjum z Proszowic. Pierwsze miejsce przypadło Klaudii Jakubowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1, drugie miejsce zajęła Paulina Łojewska z Gimnazjum w Ostrowie, trzecie miejsce Joanna Zawartka z Gimnazjum w Proszowicach. Wykonania świątecznych piosenek oceniali p. Dorota Legeżyńska (Wydawnictwo Macmillan) oraz p. Krzysztof Romański (Krakowska Księgarnia Językowa). Jury brało pod uwagę poprawność językową, stopień trudności, czystość wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Konkurs miał na celu rozwijanie zarówno zdolności językowych jak i wokalnych. Dzięki uprzejmości sponsorów, którymi byli Wydawnictwo Macmillan, Wydawnictwo Oxford oraz Krakowska Księgarnia Językowa nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu.


Agnieszka Wojtusik
Magdalena Pięta